Kunstig intelligens/Maskinlæring

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-06-7879
Published: 13.06.2022

Stortinget gjennomfører i dag et utviklingsprosjekt med navn StorSak, som har som målsetning å digitalisere parlamentarisk saksbehandling. Et av fokusområdene i StorSak-prosjektet er å utvikle og implementere løsninger basert på kunstig intelligens (KI), som beriker brukeropplevelsen, øker effektivitet og sikrer kvalitet og konsistens i saksbehandlingen på Stortinget.

I konsept- og planleggingsfaser av Storsak har det blitt kartlagt mulighetsrom for KI, og det har blitt gjennomført en vellykket utvikling av en Proof Of Concept (POC) innen metadatatagging basert på KI. Utviklingen av POC, samt identifiserte muligheter for KI har nå lagt til rette for å utforske flere områder av KI for inkludering i StorSak, samt å ta arbeidet med utviklet POC videre til pilotering av løsning.

For å kunne ta arbeidet med KI videre i StorSak-prosjektet er det nå behov for å anskaffe ressurs(er) som skal gjøre den faktiske jobben med å utforske, utvikle og tilrettelegge for implementering av AI-funksjonaliteten som trengs. Ressursen(e) vil jobbe tett med nåværende delprosjektleder for KI som har vært delaktig i å identifisere muligheter og å drive arbeidet med gjennomføring av POC.

Formålet med anskaffelsen er å sikre kompetanse innen KI-løsninger som sikrer at dette området kan ivaretas på en god måte i den bredere digitaliseringsinnsatsen.

Ansvar og hovedoppgaver
Videreutvikling og tilgjengeliggjøring for bruk av tidligere utarbeidet språkmodell for tagging av emneord i lovforslagsdokumenter

 • Videreutvikling av modell
 • Datapipelining og operasjonalisering (deployment) av modell
 • Enkel UX og brukergrensesnitt / brukerapplikasjon (pilot – enkelt nivå) for å pilotere løsning

Smidig arbeid innenfor prosjektpipeline av KI-muligheter, ved eksempelvis:

 • Utvidelse av emneordsforslagsmodell til mer komplekse dokumenter (Statsbudsjett etc.)
 • Utforske mulighetsrom for semantiske søkemodeller for enklere dokumentgjenfinning for å støtte svar på henvendelser samt informasjonsformidling
 • Utforske muligheter for å understøtte innarbeidelse av merknader fra komitéer til lovforslag til votering ved bruk av AI/ML
 • Andre mulige arbeidsoppgaver innen prediktiv

Krav til Konsulentens erfaring og kompetanse
Alle krav skal besvares.
Kompetansen som etterspørres er følgende:

 • Utdannelse innen relevante områder for data science (MsC eller PhD i Data Science, Matematikk, Fysikk eller tilsvarende)
 • Erfaring med dataanalyse opp mulighetsvurdering i KI
 • Erfaring med datamodellering og pipelining innen KI
 • Erfaring innen NLP er spesielt vektlagt, men også erfaring innen tidsseriedata og – modellering blir vektlagt
 • Erfaring med deployment av ML-modeller
 • Erfaring med løsningsarkitektur for å sikre anvendbar teknisk prototype
 • Erfaring med Microsoft sine arbeidsverktøy innen AI, innen arbeidsprosess, verktøy og arkitektur mtp. både utvikling og deployment av løsninger mot APIer

Kriterier som blir vektlagt ved vurdering av personlige egenskaper ved tilbud konsulent er:

 • Lagspiller - evne og vilje til å samarbeide dele egen kunnskap
 • God til å kommunisere med prosjektteamet
 • Nøyaktig og grundig i sitt arbeid
 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Evne til å se og vurdere prosjektets og brukernes behov
 • Evne til raskt å tilegne seg domenekunnskap
 • Selvgående og erfarne ressurs(er) som kan jobbe godt med prosjektleder innen KI fra StorSak sin side

Konsulenten(e) må kunne sikkerhetsklareres for konfidensielt av Stortingets administrasjon (tilhørighet til land utenfor Norden og/eller Vest-Europa kan være en begrensende faktor med hensyn på klarering da selve prosessen kan ta svært lang tid).

Ta kontakt for mer informasjon om oppdraget.

Required skills:
Kunstig intelligens Maskinlæring

Competence area

Development, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.08.2022

Enddate

30.09.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00