Request ID: 20-04-8122
Published: 06.04.2020
Bistanden som skal utføres

Helsedirektoratet opprettet i 2018 et digitaliseringsprogram EDiT (enklere digitale tjenester) som skal fulldigitalisere refusjonsordningene som forvaltes av Helfo. Helfo er en forvaltningsetat underlagt Helsedirektoratet og har ansvar for å håndtere refusjoner fra private og oppgjør fra offentlige helseaktører knyttet til pasientbehandling for om lag 34 milliarder årlig. Programmet skal utvikle mere effektive søknads- og oppgjørsprosesser ved hjelp både ny teknologi og forenkling av regelverk. Dette inkluderer også frontend løsninger for innbyggere og helseaktører. Programmet består i dag av tre prosjekter som ivaretar ulike deler av områdene som skal digitaliseres.   

Prosjektet skal levere bedret brukeropplevelse og forbedrede og nye tjenester for innbyggere på helsenorge.no. Dette inkluderer produkter og tjenester som digitalt frikortbevis, vedtaksdokumentasjon og dialog med Helfos veiledningstjeneste via chat eller via chatbot. Prosjektet skal også levere tjenester og forbedringer i saksbehandlingsløsninger som gir større grad av automatisert saksbehandling for Helfo.

I utviklingen av nye tjenester vil prosjektet ta en aktiv bestillerrolle overfor leverandører av infrastrukturtjenester og bidra til å planlegge, koordinere og kvalitetssikre de tekniske løsningene.

Prosjektets leveranser vil blant annet bidra til:

        Innbygger skal lettere kunne finne og motta informasjon om hvilke helserettigheter man som innbyggere har rett på. 
        Innbygger skal i mindre grad måtte søke om refusjon av utlegg for en tjeneste/vare man har rettighet til.
        Innbygger skal i større grad kunne følge med/se status i egne innsendte saker.
        Innbygger skal gis mulighet til å se hvilke takster behandler har fått fra Helfo som refusjon for behandling av innbygger.
        Økt automatiseringsgrad i saksbehandlingsløsninger bidrar til redusert manuell saksbehandling og redusert saksbehandlingstid.


Krav til kompetanse

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

·       Foreslå og dra tekniske prosesser/avklaringer for nye løsninger eller videreutvikling av eksiterende løsninger

·       Bistå i prioritering av ny funksjonalitet og spesifisering.

·       Foreslå og dra prosesser for design og utvikling av gode brukerflater for brukerne.

·       Lage REST tjenester og utvikle applikasjonslogikk.

·       Pådriver for kontinuerlig produksjonssetting og testdrevet utvikling.

·       Analysering av feilsituasjoner på teknisk og faglig nivå, samt finne løsninger på disse. 

·       Planlegge, forberede, koordinere og rapportere det totale testløpet. 

·       Vurdere og eskalere risikoer relatert til test. 

·       Andre test- og kvalitetsaktiviteter. 

 
 

Required skills:
Selenium .Net DevOps Ms SQL Grafana SonarQube

Desired skills:
ITSM Postman TDD

Competence area

Development, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

01.05.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Apply before

23.04.2020

Apply ASAP
Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00