Testansvarlig i team / Testutvikler

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-06-8485
Published: 28.06.2022

Brønnøysundregistrene ønsker å leie inn bistand Testansvarlig i team / testutvikler. Konsulenten skal ivareta testansvar i et utviklingsteam, inkludert testutvikling. Ressursen vil jobbe tett mot hovedtestlederen og flere utviklingsteam. Ønskelig at konsulenten har systemutviklingskompetanse.

Testansvarlig i team har testkompetanse og er ansvarlig for planlegging, forberedelse og gjennomføring av utviklingsteamets testaktiviteter i en sprint. Testansvarlig bidrar også med utarbeidelse av brukerhistorier, godkjenningskriterier og tester i delprosessen løsningsbeskrivelse.

Tilbudte ressurs har også ansvar for å legge til rette for, og delta i aktiviteter i utviklingsteam knyttet til testautomatisering, testdesign, testutvikling og teknisk testing. Ressursen skal også være med på utvikling og bruk av metodikk for testing og testautomatisering i BRsys-prosjektet og ev. andre, relaterte utviklingsprosjekter eller satsinger ved Brønnøysundregistrene.

Bistanden omfatter følgende ytelser:

 • Planlegge, forberede og gjennomføre automatiserte tester (funksjonelle og ikke funksjonelle tester)
 • Bistå systemutviklere med planlegging, forberedelse og gjennomføring av enhetstester og enhetsintegrasjonstester i scrumteam
 • Rapportere testresultater til scrummaster og utviklere i scrumteam
 • Bidra med å utarbeide og forbedre metodikk for testautomatisering
 • Designe effektiv pipeline for Continuous Integration og Continuous Delivery (knyttet til testing)
 • Være ansvarlig for egen kvalitet, delta i granskinger og revisjoner

Tilbudt ressurs vil inngå som en av flere interne og eksterne test-ressurser i prosjektet. Det forutsettes god evne til å etablere og opprettholde gode relasjoner innad i prosjektet. Det forventes også at innleid konsulent deler kompetanse med prosjektdeltakerne.

Det er ønskelig at konsulenten kan starte bistanden innenfor perioden 01.09.2022 - 01.10.2022. Bistanden skal løpe fra oppstartdato og i 1 år, med mulighet for Kunden til å forlenge avtalen med inntil 6 måneder om gangen i totalt 24 måneder. Dvs. at varigheten på avtalen totalt vil kunne bli 3 år.

Kvalifikasjoner:

 • Tilbudt ressurs har dokumentert erfaring med etablering av rammeverk for testautomatisering (backend og frontend).
 • Tilbudt ressurs har dokumentert lengre erfaring i bruk av Programmeringsspråk (Java, JavaScript).
 • Tilbudt ressurs har dyp forståelse av forskjellige testautomatiseringsmetoder (keyword-driven, behovsdrevet utvikling (BDD) og testdrevet utvikling (TDD), hybrid).
 • Tilbudt ressurs har god kjennskap til kontinuerlig bygg (CI/CD) og ende-til-ende tester.
 • Tilbudt ressurs har god kjennskap av RESTful webtjenester.
 • Tilbudt ressurs har god kjennskap av API testing.
 • Tilbudt ressurs har dokumentert erfaring med DevOps, smidig utvikling og kontinuerlige leveranser.
 • Tilbudt ressurs har bakgrunn som utvikler med kunnskap om testautomatisering.
 • Tilbudt personell har minst 3 års dokumentert erfaring innen testautomatisering av funksjonelle og ikke funksjonelle tester.
 • Tilbudt personell har minst 3 års dokumentert erfaring med verktøy innen testautomatisering som fortrinnsvis Cucumber, JUnit, Selenium, WebdriverIO.
 • Tilbudt personell har god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Tilbudt personell har minimum 5 års relevant utdanning fra høgskole/universitet (informasjonsteknologi, informasjonssikkerhet e.l.)

Arbeidssted: Det er ønskelig at konsulenten arbeider i Brønnøysundregistrenes lokaler i Oslo (Grev Wedels plass 9 / Skippergata 3) minimum 4 dager per uke. Ut over dette, dvs. 1 dag per uke, vil vi akseptere arbeid fra hjemmekontor / konsulentens kontorsted. Vi vil også se på muligheter for fleksibilitet ved spesielle behov. Som et uforpliktende estimat, beregner vi at det kan bli behov for totalt ca. 6 reiser til Brønnøysund i avtaleperioden og ca. 6 reiser per år i opsjonsperiodene (hvis disse blir utløst), dvs. totalt 18 reiser. Hver reise vil omfatte 3-4 dagers opphold i Brønnøysund.

Required skills:
JavaScript BDD TDD CI/CD RESTful DevOps

Competence area

Development, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2022

Enddate

01.09.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00