Team: Systemutvikling - Rett fra Start

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 23-02-3964
Published: 01.02.2023

Brønnøysundregistrene ser etter en engasjert backend utvikler, en fullstack utvikler og en testutvikler som bruker sin kompetanse til å finne og teste innovative løsninger. Du liker både å lære noe nytt, men også lære bort til andre. Du samarbeider godt med andre, deler din kompetanse og bidrar til gode diskusjoner og ser løsninger på utfordrende problemstillinger.

Oppdragets formål
Oppdragets overordnede formål er å sikre at Brønnøysundregistrene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med videreutvikling av den tverretatlige, overordnede veiledningstjenesten som i dag utgjør Starte og drive bedrift på Altinn (https://altinn.no/starte-og-drive).

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skatteetaten. Målsettingen med prosjektet, kalt Rett fra start, er å øke interaktiviteten og integrere dagens løsning mot eksterne datakilder. Dette for å muliggjøre individuell, tilpasset veiledning for brukerne. Målgruppen er etablerere, små virksomheter, enkeltpersonforetak og aksjeselskap med færre enn 10 ansatte. Stillingene som utlyses her skal inngå i et utviklingsteam der Scrummaster/Løsningsarkitekt og Frontend utvikler allerede er tilsatt.

Fullstack utvikler
kombinerer disse to feltene og er god på å se helheten, slik at man kan se hvordan endringer et sted i systemet påvirker andre deler.

Backend utvikler
arbeider mer med kjernen i applikasjonen og forretningslogikken til systemet og integrasjon mot headless CMS som Enonic XP.

Testutvikler
er en utvikler med spesialisering innen test.

Dette teamet vil samarbeide med ressurser i Brønnøysundregistrene, særlig ved kontoret i Narvik. Fagressurser i Narvik står for hovedbidraget innen veiledning til prosjektet Rett fra start.

Arbeidsoppgaver til teamet

 • Programvaredesign
 • Programmering
 • Enhetstester, integrasjonstester
 • Integrasjon av systemkomponenter
 • Dokumentasjon
 • Kodegjennomgang
 • Testutvikling og testautomatisering
 • Ytelsestesting

Fullstack utvikler krav til kompetanse

 • Konsulenten har høyere utdannelse innen informasjonsteknologi
 • Konsulenten har minimum 2 års dokumentert erfaring som fullstack utvikler fra større IT-prosjekter hvor smidig utviklingsmetodikk er benyttet
 • Konsulenten har relevant kompetanse på utvikling, herunder kompetanse på systemdesign, systemarkitektur, mikrotjenester, modellering, programmering, automatisert testing, optimalisering og feilsøking.
 • Konsulenten må minimum ha dokumentert 1 års erfaring med frontend-teknologier som React, Next.js, Javascript, Typescript
 • Konsulenten kan minimum dokumentere 1 års erfaring med teknologier som Java, C# og .Net
 • Konsulenten har erfaring med utvikling av containerbaserte applikasjoner, objektorientert programmering og Git som arbeidsverktøy
 • Konsulenten har kjennskap til headless CMS-systemer som Enonic XP
 • Konsulenten har erfaring med bruk av Rest API, GraphQL og automatiserte tester
 • Konsulenten har god kjennskap til universell utforming og front-end rammeverk tilpasset SEO med server-side rendering. Eks. Next.js

Backend utvikler krav til kompetanse

 • Konsulenten har høyere utdannelse innen informasjonsteknologi
 • Konsulenten har minimum 1 års dokumentert erfaring som backend utvikler fra større IT-prosjekter hvor smidig utviklingsmetodikk er benyttet
 • Konsulenten kan minimum dokumentere 1 års relevant erfaring med React, Next.js, Javascript, Typescript, Java, C# og .Net
 • Konsulenten har erfaring med utvikling av containerbaserte applikasjoner, objektorientert programmering og Git som arbeidsverktøy
 • Konsulenten skal ha kjennskap til headless CMS-systemer som Enonic XP
 • Konsulenten har erfaring med bruk av Rest API, GraphQL og automatiserte tester
 • Konsulenten har god kjennskap til integrering av interne søkemaskiner mot CMS
 • Konsulenten har høyere utdannelse innen informasjonsteknologi

Testutvikler krav til kompetanse

 • Konsulenten har minimum 1 års dokumentert erfaring med testutvikling og/eller testautomatisering fra større IT-prosjekter og kjenner til relevante verktøy og rammeverk som Cucumber, Gherkin, WebdriverIO, Cypress og/eller Selenium
 • Konsulenten kan lese og forstå kode og har minimum 1 års praktisk erfaring fra utvikling og/eller testing av kode med React, Nextjs, Javascript, Typescript, Java
 • Konsulenten har erfaring med utvikling av containerbaserte applikasjoner, objektorientert programmering og Git som arbeidsverktøy
 • Konsulenten har erfaring med ulike testmetoder, modellering, ”clean code”, overvåkning, testverktøy og erfaring med automatiserte tester samt ytelsestester

Required skills:
React Java Next.js C# .NET REST API

Desired skills:
Altinn

Competence area

Development, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

06.03.2023

Enddate

29.02.2024

Option to prolong

Apply before

10.02.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Fullstack utvikler - FINT KONTROLL

Request ID: 23-03-9594 Published: 2023-03-21

Vigo IKS søker etter en systemutvikler med god erfaring innenfor Java, Javascript, HTML og CSS . Hovedoppgaven vil være sammen med resten av teamet, å utvikle en autorisasjonsmodul for FINT KONTROLL løsningen. Løsningen vil være basert på RBAC.Oppgavene vil blant annet bestå iInformasjonsmodeleringDesign og utvikling av funksjonaliteten i løsningen med tilhørende tjenesterDrift av løsningenKrav til kompetanseRelevant erfaring som utvikler, rådgiver, løsningsarkitekt, virksomhetsarkitekt eller in......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-04-13
Enddate
2025-04-15
Can prolong
Languages
Apply before: 10-04-2023 15:01

Anskaffelse av brannmurteknologi - Behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag

Request ID: 23-03-2533 Published: 2023-03-21

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre anskaffelse av brannmurteknologi og har behov for faglig bistand i tilknytning til kartlegging og beskrivelse av behov, kravspesifikasjon samt bistand under evaluering og eventuelle forhandlinger.Nærmere beskrivelse av oppdragetKonsulenten skal fasilitere behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag, med et spesielt ansvar for utarbeidelse av kravspesifikasjon. Spesifiseringsfasen vil pågå fra månedsskiftet april/mai – juni 2023, evaluering og ev.......

Competence area
Other
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
2023-05-01
Enddate
2023-12-31
Languages
Norsk
Apply before: 29-03-2023 14:00