Request ID: 19-11-1872
Published: 22.11.2019
For Ruter 
søker vi en 
Android utvikler. Konsulentens fokus vil være å bidra til å sikre nødvendig fremdrift, stabilitet og fleksibilitet i RuterSalg-teamet.
Kan dette være av interesse?
 
Mer info om RuterSalg og RuterKontroll kan ettersendes om det ønskes.

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Konsulenten vil inngå i RuterSalg teamet som bl.a. består av teamleder, løsningsarkitekt, testleder/leveransestøtte og utviklere. RuterSalg teamet har bredt samarbeid med andre personer og team internt i Ruter, i tillegg til eksterne samarbeidsparter som er involvert i forvaltning av RuterKontroll og RuterSalg løsninger. 

Leveransestøtte vil ha fokus på forvaltning, testing og oppfølging av interne og eksterne leveranser av RuterKontroll App og RuterSalg App. 

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • Håndtering av forbedringsforslag og endringsønsker fra RuterSalg-teamet, interessenter internt i Ruter og eksterne aktører som operatører, kontrollører o.l.
 • Jobbe tett med løsningsarkitekt og utviklere for vurdering og prioritering av endringsønsker
 • Spesifisering og detaljering av nye krav og endringsønsker for løsningene
 • Testing av software/apper og utstyr/hardware. Testingen inkluderer planlegging, gjennomføring og rapportering, og dekker både funksjonell og teknisk testing, samt brukertesting ved behov.
 • Ansvarlig for oppdatering av dokumentasjon ved implementering av endringer
 • Ansvarlig for ferdigstillelse av releasenotes og oppdatering av dokumentasjon til operatørene ved implementering av endringer i løsningen
 • Ansvarlig for releaseplanlegging ved lansering av nye versjoner
 • Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging av referansegruppe for RuterSalg
 • Koordinering mot operatører innenfor drift og teknisk
 • Ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold/oppdatering av opplæringsmateriell
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av opplæring av nøkkelpersonell hos operatører knyttet til utrulling av løsningen på nye områder
 • Holde oversikt over utstyr/hardware som er utlevert/innlevert av operatører/kontrollører etc.

Ønskede kvalifikasjoner 

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole / Universitet)
 • Teknisk testkompetanse, både software og hardware
 • Erfaring med Android
 • Erfaring med Google Analytics og Google Firebase
 • Erfaring med å jobbe smidig
 • Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git
 • Erfaring med og forståelse av kompleks teknisk infrastruktur og back-end
 • Tekniskkompetanseogforståelseavkompleksarkitektur
 • Erfaring med opplæring og kunnskapsformidling
 • Evne til å sette seg inn i behov basert på brukerhistorier og andre spesifikasjoner
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.
 • Skandinavisk(norsk/svensk/dansk)minimumnivåC11,Engelsk minimum nivå B2
 •  

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Betalingsterminaler
 • Mobile printere som fungerer med Android
 • QR-koder
 • EnterpriseMobilityManagement(EMM)løsninger
 • Identity Management / Authentication løsninger, spesielt Okta
 • MIFARE NFC teknologi (DESfire og Ultralight)
 • AppDynamics
 • MQTT
 • NOD(NasjonalOrdreDatabase)
 
Personlige egenskaper
 
Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper: 
 • Initiativrik, ryddig og nøyaktig 
 • Selvstendig og selvgående 
 • Strukturert og god evne til å dokumentere 
 • God gjennomføringsevne og leveranseevne 
 • Ta ansvar og eierskap til problemstillinger og følge opp til det er levert 
 • Være analytisk og evner å se helhet 
 • Gode kommunikasjonsevner på tvers av fagfelt, og evne til å få folk med seg 
 • Positive holdninger og væremåte 
 • Godesamarbeidsevner 
 • Evne til å både jobbe selvstendig og være teamorientert 
  
Ved søknad trenger vi spisset CV i MS-Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Testing Android Google Analytics Firebase Agile Jira Confluence Git API Arkitektur

Desired skills:
Betalingsterminaler Mobile printere QR-koder EMM Identity management (Okta) NFC AppDynamics MQTT NOD

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Scandinavian

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Apply before

29.11.2019

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00