Request ID: 20-01-0198
Published: 14.01.2020

 

Beskrivelse av anskaffelsen

Vi ønsker å leie inn en Backendutvikler til et av våre utviklingsteam. Teamet skal realisere behov som vår forretningsenhet Produksjon har, ved å utnytte tjenestene vår nye digitale plattform (Ruters Digitale Plattform – «RDP») gir. 

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Utviklerne inngår i et BizDevOps-team, som operasjonaliserer og realiserer de behov forretningsenheten har til å overvåke trafikktilbudet og informere passasjerene om avvik. 

Teamene jobber smidig og iterativt med kontinuerlige leveranser på Docker/Kubernetes-rigg. 

Ønskede kvalifikasjoner 

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger: 

 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole / Universitet)
 • Erfaring med utvikling i Java og GIT
 • Erfaring med komplekse applikasjonsintegrasjoner og API utvikling
 • Microservices
 • Event sourcing / Hendelsesbasert arkitektur
 • Streaming-teknologier som Kafka og Kafka streams
 • Docker og Kubernetes
 • Public cloud teknologier, særlig AWS
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med: 

 • Utviklingsverktøy og –prosesser med continuous integration og continuous deploy, automatisert testing, byggserver som Jenkins
 • Scrum/Agile metoder/iterative leveranser i komplekse løsninger
 • Rammeverk og utviklingsmetodikk
 • Forretningsforståelse og kundeorientert tilnærming
 • Test Driven Development
 • Testautomasjon
 • ElasticSearch
 • Spring Boot
 • JIRA, Confluence og Bitbucket
 • Javascript, Node.js og React
 
Start: 01.04.2020
Lengde: 31.12.2020
Omfang: 100%
Opsjon: Mulighet for forlengelse
Arbeidssted: Oslo
Arbeidsspråk: Skandinavisk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlag for evaluering og utsiling. 

Required skills:
Java Git API utvikling Kafka og Kafka streams Docker og Kubernetes AWS

Desired skills:
Jenkins ElasticSearch Spring Boot JIRA, Confluence og Bitbucket Javascript, Node.js og React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Skandinavisk

Startdate

01.04.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Apply before

31.01.2020

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00