Request ID: 20-02-0417
Published: 04.02.2020

Bistanden som skal utføres

Det vises til Prop. 85 S (2017-2018), der det bevilges penger for å sette i gang arbeid med opprettelse av en hjelpelinje for å forebygge overgrep mot barn. Oppdraget springer ut av Redd Barnas rapport «Hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn". Utredningen peker på behovet for å belyse ulike modeller for lavterskelløsning/hjelpelinje for denne brukergruppen. I tildelingsbrevet fra HOD for 2019 ble oppdraget ytterligere presisert. Helsedirektoratet skal i tillegg til en hjelpetjeneste, også utrede et helhetlig behandlingstilbud for denne brukergruppen. 

Det er blitt besluttet en modell med formål om å etablere et helhetlig behandlingstilbud med en synlig informasjon – og veiledningstjeneste, og brukerreisen starter med en informasjonskampanje.

Inngangen til tilbudet er en web-basert informasjonstjeneste, nivå 2 er lavterskel veiledningstjeneste, nivå 3 er behandling.

I prosjekt Lavterskel skal det lages en nettside med sikker chat, egenvurderingsløsning, triage og booking av timer for behandling. Under chat – eller telefonsamtale skal helsepersonellet fylle ut en triage hvor triagen skal hjelpe behandlere med å prioritere hastegrad for evt. behandling, samt danne grunnlag for statistikk. 

Hovedformålet med dialogen er å få flest mulig personer til å takke ja til behandling.

Helsedirektoratet søker derfor inntil to dedikerte utviklere med front- og backend kompetanse.  

Krav til kompetanse

  • Kompetanse på .Net og Azure 
  • Vedkommende må ha erfaring med rammeverkene React og Redux
  • God erfaring med smidige utviklingsmetodikker og test-dreven utvikling
  • Dokumentert leveranseevne
  • Brennende ønske om å lage gode, brukervennlige løsninger
Start: ASAP 
Varighet: 31.08.2020
Opsjon: 6 måneder
Omfang: 100%
Antall konsulenter: 2
Lokasjon: Oslo
Språk: Norsk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlaget for evalueringen til Helsedirektoratet.

Required skills:
.Net Core TFS Swagger Specflow Selenium Azure HelseID

Desired skills:
Azure Devops

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2020

Option to prolong

Apply before

07.02.2020

Apply ASAP
Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00