Request ID: 20-02-0417
Published: 04.02.2020

Bistanden som skal utføres

Det vises til Prop. 85 S (2017-2018), der det bevilges penger for å sette i gang arbeid med opprettelse av en hjelpelinje for å forebygge overgrep mot barn. Oppdraget springer ut av Redd Barnas rapport «Hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn". Utredningen peker på behovet for å belyse ulike modeller for lavterskelløsning/hjelpelinje for denne brukergruppen. I tildelingsbrevet fra HOD for 2019 ble oppdraget ytterligere presisert. Helsedirektoratet skal i tillegg til en hjelpetjeneste, også utrede et helhetlig behandlingstilbud for denne brukergruppen. 

Det er blitt besluttet en modell med formål om å etablere et helhetlig behandlingstilbud med en synlig informasjon – og veiledningstjeneste, og brukerreisen starter med en informasjonskampanje.

Inngangen til tilbudet er en web-basert informasjonstjeneste, nivå 2 er lavterskel veiledningstjeneste, nivå 3 er behandling.

I prosjekt Lavterskel skal det lages en nettside med sikker chat, egenvurderingsløsning, triage og booking av timer for behandling. Under chat – eller telefonsamtale skal helsepersonellet fylle ut en triage hvor triagen skal hjelpe behandlere med å prioritere hastegrad for evt. behandling, samt danne grunnlag for statistikk. 

Hovedformålet med dialogen er å få flest mulig personer til å takke ja til behandling.

Helsedirektoratet søker derfor inntil to dedikerte utviklere med front- og backend kompetanse.  

Krav til kompetanse

  • Kompetanse på .Net og Azure 
  • Vedkommende må ha erfaring med rammeverkene React og Redux
  • God erfaring med smidige utviklingsmetodikker og test-dreven utvikling
  • Dokumentert leveranseevne
  • Brennende ønske om å lage gode, brukervennlige løsninger
Start: ASAP 
Varighet: 31.08.2020
Opsjon: 6 måneder
Omfang: 100%
Antall konsulenter: 2
Lokasjon: Oslo
Språk: Norsk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlaget for evalueringen til Helsedirektoratet.

Required skills:
.Net Core TFS Swagger Specflow Selenium Azure HelseID

Desired skills:
Azure Devops

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2020

Option to prolong

Apply before

07.02.2020

Apply ASAP
Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner til musikkområdet

Request ID: 23-05-3019 Published: 2023-05-24

Rundt 75% av alt innhold vi publiserer i NRKs radiokanaler er musikk, og på TV utgjør musikk også en stor del av innholdet. Vi har en musikksjef og strategier for musikkområdet, og det forventes at NRK tar ansvar for å spille norsk og samisk musikk, spesielt med norske og samiske tekster. Hvert år rapporteres dette inn til Medietilsynet.  Vi rapporterer også løpende all musikk vi spiller til rettighetsorganisasjonene, som fordeler penger ut til artister og opphavspersoner. I NRK jobber et antall......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-08-21
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 12-06-2023 12:00

Multimedia Software Developer

Request ID: 23-04-0261 Published: 2023-04-25

On behalf of our customer in the video technology sector is are looking for a seasoned video codec engineering expert to help them in development of a new product. This is a fully remote, contract based position. Very nice if the consultant has experience with implementing (de)muxers and (de)encoders from scratch.The system they are building will serve as a new foundation for their technology, and it will be able to:Provide a fast, expandable, and secure foundation for our business moving forwar......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-08
Can prolong
Languages
English
Apply before: Closed