Webarkitekt - Micro frontend - Mobilbank

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-02-2430
Published: 11.02.2020
Beskrivelse:
 • Siste 5 år har minst 80% av tiden blitt brukt til utvikling på frontend – web
 • Har utviklet flere Single Page Applications(SPA)
 • Har bidratt i vesentlig grad til arkitekturarbeid rundt løsningen: valg av rammeverk, ruting og orkestrering av flere SPA’er, sikkerhet
 • Har jobbet på flere forskjellige prosjekter
 
Vi leter etter en som har frontend / leder / arkitekt og primært micro frontend erfaring. ( https://micro-frontends.org/ )
 
Dette ekskluderer:
 • fullstack og back-end utviklere som har kodet litt på front-end
 • løsningsarkitekter eller seniorer som ikke har jobbet hands-on på fulltid de siste 5 årene
 • rådgivere
 • utviklere som: 
  • ikke «forholder seg til» oppsettet rundt: arkitekturen, build&deploy, orkestrering, sikkerhet
  • har stort sett konsentrert seg om å levere mest mulig funksjonalitet gjennom et ferdig oppsett
 
Oppstart: asap
Varighet: 6-12 mnd +
Arbeidssted: Oslo
Språk: Norsk eller engelsk

Ved søknad trenger vi spisset CV MS-Word format, motivasjonsbrev samt pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Single Page Application Micro frontend

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

02.08.2020

Option to prolong

Languages

Norsk eller engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00