Request ID: 20-02-3452
Published: 07.02.2020

SAPI

Ruters avdeling for Digitale plattformer og systemer (DPS) er ansvarlig for å levere digitale plattformer og systemer for kollektivselskaper. DPS enheten Utvikling er ansvarlig for teamene som utvikler og forvalter fellestjenester og systemer på tvers av produktteam.

SAPI er utviklet av Ruter over tid og står for mye av logikken til de ulike systemer, blant annet RuterBillett, RuterSalg, RuterKontroll, RuterSelvbetjent, BrakarBillett, AKTBillett, ØKTBillett, KolumbusBillett, CRM (Siebel), Datavarehus, eksterne aktører, fakturering, kortbasert billettering osv. SAPI-teamet har ansvaret for samspillet mellom applikasjonene og står for mye av forretningslogikken.

SAPI-teamet (Services API) består per i dag av 6 utviklere, 2 tekniske testere, team lead/produkteier og utvikler/forvalter på .NET i tradisjonelle Microsoftmiljøer. SAPI-teamet sitter samlet i Ruters lokaler. 

For denne konkrete tilbudsforespørselen er behovet backendutvikling, og utvikleren vil inngå i SAPI- teamet. Utvikleren vil sitte i Ruters lokaler sammen med resten av teamet.

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:

 • Utvikle og videreutvikle backend-tjenester basert på tekniske løsningsbeskrivelser og brukerhistorier
 • Utarbeide tekniske løsningsbeskrivelser med tilhørende integrasjoner og komponenter i API-eneog tjenestene
 • Bistå i valg av teknologi
 • Ha fokus på design prinsipper (skalerbare løsning) design patterns og kvalitetsindikatorer
 • Bygge opp domene kunnskap og god forretningsforståelse innen salg og billetterings domenet
 • Kommunisere utfordringer og føre frem til avklaringer for løsninger sammen med resten av teamet 
Ønskede Kvalifikasjoner
 • Høyere utdannelse innen IT(Høyskole/Universitet)
 • Erfaring med utvikling i C# .NET SQL og GIT
 • Erfaring med komplekse applikasjons integrasjoner og API utvikling (REST, WS, XML, WebServices, SOA, GraphQL)
 • TeamC og Octopus eller tilsvarende bygg- og deployløsninger
 • Teknisk kompetanse og forståelse av kompleks arkitektur
 • Erfaring med Scrum/Agile metoder/iterative leveranser i komplekse løsninger
 • Arbeidsspråk er norsk og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.
 •         Skandinavisk(norsk/svensk/dansk)minimum nivå C11 Engelsk minimum nivå B2
Det er en fordel at konsulenten er erfaring med:
 • God kunnskap rundt rammeverk og utviklingsmetodikk
 • Etablering og forvaltning av kodestandarder
 • Fokus på design prinsipper, design patterns og kvalitets indikatorer
 • Test Driven Development
 • Testautomasjon
 • JIRA,Confluence og Stash
 • Streaming-teknologier som Kafka og Kafka streams
 • GDPR
 • Forretningsforståelse og kundeorientert tilnærming
 • Utvikling på plattformer og backend systemløsninger innen kollektivtransport og andre løsninger knyttet til dette
Personlige egenskaper
 
Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:
 • Ryddig og nøyaktig
 • Evne til å vurdere langsiktige konsekvenser men levere inkrementell og smidig (think big, start small)
 • Skaper klarhet og driver leveranser
 • Strukturert og god evne til å dokumentere 

Required skills:
C# , .NET, SQL og GIT API utvikling REST, WS, XML, WebServices SOA, GraphQL TeamC og Octopus forståelse av kompleks arkitektur

Desired skills:
forståelse for utviklingsmetodikk design prinsipper, patterns og kvalitets indikator Jira Confluence Stash Kafka, Kafka streams GDPR

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

%

Languages

Norsk

Startdate

01.04.2020

Enddate

30.09.2020

Option to prolong

Apply before

17.02.2020

Apply ASAP
Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00