3x Fullstack .NET - Helsedirektoratet

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-03-6397
Published: 04.03.2020
For vår kunde i Helsesektoren søker vi 3 Fullstack .NET utviklere. 
 
BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES
Vi har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av våre datasystemer. I den sammenheng trenger vi økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulentene vil inngå i et team som arbeider med flere ulike eksisterende systemer og bør kunne bidra i alle faser av utviklingen. Konsulenten vil ha en fremtredende rolle i teamet.  
 
Absoluttkrav til kompetanse og erfaring 
Fem års dokumentert erfaring med:
  • Programmering i C#
  • ASP.Net Core
  • Entity Framework Core
  • SQL og databaser
 
Kompetanse og erfaring utover minstekrav 
Erfaring med:
  • Angular 
  • Utvikling av REST-tjenester
  • Azure Devops og GIT   
  • Erfaring med kryptering og sikkerhet
  • Smidig utvikling i team
  • Azure 
Start: ASAP
Lengde: 31.12.20
Opsjon: 6 mnd
Omfang: 100%
Språk: Norsk
Lokasjon: Oslo
 
Ved søknad trenger vi spisset CV i MS-Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
C# ASP.Net Core SQL Entity Framework Core

Desired skills:
Angular Azure Devops Git

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00