Request ID: 20-05-5962
Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen

Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen.

Oppdraget

Oppdraget inngår i team Sanntid som har ansvaret for sanntidstjenester og plattformen som samler bl.a. sanntidsdata som GPS posisjoner, passasjertall, antall kjørt kilometer og miljødata fra ulike sensorer i kjøretøyene. Datastrømmene bearbeides og tilgjengeliggjøres i Ruters Digitale Plattform (RDP).

RDP er resultatet av Ruters strategi for å bli datadrevet og er en plattform for strømmeprosessering automatisering og kontinuerlige leveranser. RDP er bygd opp på moderne teknologier som AWS, Apache Kafka og Kubernetes.

Sanntidsdataene danner grunnlag for viktig kundeinformasjon eksempelvis avgangstider, neste stopp og kapasitet om bord. Informasjonen sendes tilbake til kjøretøyene og tilgjengeliggjøres på skjermer og via høyttalere.

I tillegg brukes sanntidsdataene for operasjonell trafikkhåndtering, analyseformål, forbedring av kvalitet på tjenestene og for planlegging av kollektivtransport fremover.

Sanntidsplattformen i Ruter ble produksjonssatt i juni.2019 med ca. 400 busser kompatibel med nye standarder for datautveksling innen kollektivtransport (ITxPT).

Team Sanntid består av produkteier, teamleder, løsningsarkitekt, åtte backend utviklere og mange interne og eksterne interessenter med ulike behov til sanntidsdataene. Team Sanntid praktiserer DevOps og smidige utvikling.

Teamets formål er å videreutvikle, forvalte og drifte applikasjoner og verktøy på en slik måte at Ruter kan levere kostnadseffektive, stabile, dog fleksible, moderne og avanserte kundetjenester innen offentlig kollektivtransport. Dataene anses som driftskritiske og berører mange kundetjenester og operative behov i Ruter.

I team Sanntid vil du jobbe med toppmoderne teknologier og arbeidsmetoder. Du vil utføre en samfunnsnyttig oppgave og bidra til en enklere hverdag til befolkningen i Oslo og omegn, og et mer bærekraftig samfunn. Løsningene du lager vil treffe hverdagen til hundretusenvis av mennesker.

Om rollen og arbeidsoppgaver

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:

 • Utvikling av mikrotjenester i Java/Kotlin (inkl. Instrumentering, logging og overvåkning, kvalitetssikring, testing ved automatiserte tester, produksjonssetting og driftsoppfølging)
 • Forvalte og drifte tjenester og plattformen
 • Sette seg inn i nye teknologier og bidra til å bygge opp kompetanse i disse på teamet
 • Bidra til å bygge en DevOps-kultur ved å tenke tverrfaglig

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Høyere utdannelse på master nivå (Høyskole / Universitet)
 • God kjennskap og erfaring med Java, Kotlin og Spring Boot
 • God kjennskap til Linux og drift av løsninger på Linux-plattformen
 • Kjennskap til Kubernetes og Helm eller lignende teknologier
 • Kjennskap til utviklingsverktøy for kontinuerlig integrasjon/utrulling (CI/CD pipeline) f.eks. Jenkins,
 • Gitlab
 • Kjennskap til og erfaring med AWS Public cloud
 • Kjennskap til og erfaring med open source-teknologier som Apache Kafka og Kafka API-er
 • (Streams, Consumer, Producer)
 • Erfaring med verktøy for sentralisert logging som ElasticCloud og Fluentbit
 • Erfaring med monitorerings- og varslingsverktøy som Grafana, Prometheus og Prometheus Alert Manager
 • Erfaring med DevOps praksis i team

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • EMQ(MQTTbroker)
 • Kjennskap til testverktøy og rammeverk for automatisert testing f.eks. Kafka-streams-test-utils
 • Hendelsesdrevet arkitektur, publish/subscribe pattern og mikrotjenester
 • JIRA,ConfluenceogGit
 • Smidige metoder/iterative leveranser i komplekse løsninger

Personlige egenskaper

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:

 • Ryddigognøyaktig
 • Kvalitet på leveranser
 • Gjennomføringsevneogleveransedyktighet
 • Skaper klarhet og driver leveranser
 • Strukturertogevnerådokumentere
 • Tålmodig og langsiktig
 • Initiativrikogpositiv
 • Samarbeidsevne
 • Løsning-ogserviceorientert
 • Evne til å vurdere langsiktige konsekvenser, men levere inkrementelt og smidig (Think big, start small)

Required skills:
Java Kotlin Spring Boot Linux AWS

Desired skills:
EMQ Kafka Jira Confluence

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder

Request ID: 20-07-3067 Published: 2020-07-08

 Ruter skal gjennomføre et større prosjekt med høy kompleksitet og sterke interessentgrupper. Vi søker en konsulent som kan bistå i prosessledelse og koordinering av aktiviteter av interne/eksterne interessenter i prosjektet. Konsulenten vil rapportere til IT-direktør i Ruter. Om prosjektet Etter sommeren skal Ruter iverksette et større prosjekt som krever høy grad av samhandling med interne og eksterne interessenter. En suksessfaktor er å få til en god prosess der kundegrupper, eiere, offen......

Competence area
Management for hire, Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-31
Enddate
2021-05-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP

Rådgiver for utrulling av HR system

Request ID: 20-07-0633 Published: 2020-07-03

Lønnsdivisjonen i DFØ har gjennom prosjektet «Felles HR-system for staten» nylig gjennomført en anskaffelse av HR system med bistand til implementering av løsningen. Prosjektet går sommer 2020 i gang med bistand fra Itelligence for å implementere SAP SuccessFactors hos DFØ og deretter hos DFØs kunder. I første fase skal det implementeres et grunnoppsett med moduler for rekruttering og organisasjonskart. I de neste fasene har DFØ intensjon om å utvide systemet med moduler for onboarding, komp......

Competence area
Project management
Location
Stavanger / Remote
Workload
40-100%
Startdate
2020-07-14
Enddate
2021-01-13
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP