Request ID: 20-06-9354
Published: 2020-06-26

Ruter jobber med å flytte tjenester/funksjonalitet inn i ny teknologisk plattform basert på nyere teknologi. Dette med mål om å skape mer fleksibilitet og færre avhengigheter, samt benytte seg av nyere funksjonalitet og skybaserte tjenester.

Den nye tekniske plattformen utvikles i Java/Kotlin og baserer seg på Amazon webservices, med hendelses-/datadrevne tjenester basert på streaming-/microserviceteknologier som Kafka og Kafka streams.

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:

 • Utvikling av nye løsninger samt forvaltning etter hvert som komponenter settes i produksjon
 • Delta i utarbeidelse av tekniske løsningsbeskrivelser med tilhørende integrasjoner og komponenter i API-ene og tjenestene
 • Bistå i valg av teknologi
 • Ha fokus på designprinsipper (skalerbare løsning), design patterns og kvalitetsindikatorer
 • Bygge opp domenekunnskap og god forretningsforståelse innen salg og billetteringsdomenet
 • Kommunisere utfordringer og føre frem til avklaringer for løsninger sammen med resten av teamet

Teamene jobber smidig og iterativt med kontinuerlige leveranser på Docker/Kubernetes-rigg.

Ønskede kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i rollene som backend-utviklere er som følger:

 • Høyere relevant utdannelse
 • Evne til å samarbeide og kommunisere godt innad i et autonomt team hvor prinsipper som DevOps, pull-requester, par-programmering og andre smidig teknikker.
 • Erfaring med streaming /event-dreven arkitektur
 • Erfaring med asynkron kommunikasjon med Kafka og Kafka Streams
 • Erfaring med Microservices
 • Erfaring med utvikling i Kotlin eller Java
 • Erfaring med Cloud (Amazon Web Services, Docker, Kubernetes)
 • Relevant erfaring fra utviklingsverktøy og –prosesser med continuous intergration and continuous deploy (Gitlab)
 • Testdreven utvikling og testautomasjon samt test av integrasjoner og APIer
 • Erfaring med både utvikling og design av komplekse applikasjonsintegrasjoner og API’er
 • Erfaring i å jobbe med GDPR og personvern i design og utvikling, og kan beskrive og utvikle rutiner for logging, uthenting og sletting av personopplysninger
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git
 • Erfaring med node.js

Arbeidssted vil i utgangspunktet være i Ruters lokaler i Dronningens gate 40 i Oslo. For å sikre en god overholdelse av retningslinjer for smittevern må det påregnes en blanding av hjemmekontor og tilstedeværelse på kontoret i Dronningens gate 40. Konsulentene må forholde seg de til enhver tid gjeldende retningslinjer i Ruter for dette.

Ruter ønsker opsjon på å forlenge på følgende måte:

Opsjon 1: 01.07.2021 til 30.06.2022

Opsjon 2: 01.07.2022 til 30.06.2023

Opsjon 3: 01.07.2023 til 30.06.2024

Required skills:
Java Kotlin AWS Kafka DevOps Microservices GDPR

Desired skills:
JIRA Confluence Git Node.js

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-16

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 2020-07-02

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Functions (BNF): Voice, SMS and Data (will be further b......

Competence area
Management for hire, Project management, Security
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-03
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP