Request ID: 20-06-9354
Published: 26.06.2020

Ruter jobber med å flytte tjenester/funksjonalitet inn i ny teknologisk plattform basert på nyere teknologi. Dette med mål om å skape mer fleksibilitet og færre avhengigheter, samt benytte seg av nyere funksjonalitet og skybaserte tjenester.

Den nye tekniske plattformen utvikles i Java/Kotlin og baserer seg på Amazon webservices, med hendelses-/datadrevne tjenester basert på streaming-/microserviceteknologier som Kafka og Kafka streams.

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:

 • Utvikling av nye løsninger samt forvaltning etter hvert som komponenter settes i produksjon
 • Delta i utarbeidelse av tekniske løsningsbeskrivelser med tilhørende integrasjoner og komponenter i API-ene og tjenestene
 • Bistå i valg av teknologi
 • Ha fokus på designprinsipper (skalerbare løsning), design patterns og kvalitetsindikatorer
 • Bygge opp domenekunnskap og god forretningsforståelse innen salg og billetteringsdomenet
 • Kommunisere utfordringer og føre frem til avklaringer for løsninger sammen med resten av teamet

Teamene jobber smidig og iterativt med kontinuerlige leveranser på Docker/Kubernetes-rigg.

Ønskede kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i rollene som backend-utviklere er som følger:

 • Høyere relevant utdannelse
 • Evne til å samarbeide og kommunisere godt innad i et autonomt team hvor prinsipper som DevOps, pull-requester, par-programmering og andre smidig teknikker.
 • Erfaring med streaming /event-dreven arkitektur
 • Erfaring med asynkron kommunikasjon med Kafka og Kafka Streams
 • Erfaring med Microservices
 • Erfaring med utvikling i Kotlin eller Java
 • Erfaring med Cloud (Amazon Web Services, Docker, Kubernetes)
 • Relevant erfaring fra utviklingsverktøy og –prosesser med continuous intergration and continuous deploy (Gitlab)
 • Testdreven utvikling og testautomasjon samt test av integrasjoner og APIer
 • Erfaring med både utvikling og design av komplekse applikasjonsintegrasjoner og API’er
 • Erfaring i å jobbe med GDPR og personvern i design og utvikling, og kan beskrive og utvikle rutiner for logging, uthenting og sletting av personopplysninger
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git
 • Erfaring med node.js

Arbeidssted vil i utgangspunktet være i Ruters lokaler i Dronningens gate 40 i Oslo. For å sikre en god overholdelse av retningslinjer for smittevern må det påregnes en blanding av hjemmekontor og tilstedeværelse på kontoret i Dronningens gate 40. Konsulentene må forholde seg de til enhver tid gjeldende retningslinjer i Ruter for dette.

Ruter ønsker opsjon på å forlenge på følgende måte:

Opsjon 1: 01.07.2021 til 30.06.2022

Opsjon 2: 01.07.2022 til 30.06.2023

Opsjon 3: 01.07.2023 til 30.06.2024

Required skills:
Java Kotlin AWS Kafka DevOps Microservices GDPR

Desired skills:
JIRA Confluence Git Node.js

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

16.08.2020

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00