Request ID: 20-10-1287
Published: 2020-10-12

Ressursen skal jobbe med design, utvikling og forvaltning av web applikasjoner som en del av løsningene i Verktøyteamet. Applikasjonene har både CRUD funksjonalitet og live visning av trafikkstatus i sanntid i for eksempel kart.

Verktøyteamet praktiserer DevOps og består av produkteier, scrum master, ca 6-7 utviklere og en tester. De andre utviklerne er backend / full-stack. Teknologien som brukes i frontend er ReactJS.

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger: 

 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole/Universitet)
 • Erfaring med utvikling i Javascript, Typescript og CSS
 • Erfaring med design av web-applikasjoner
 • Erfaring med ReactJS, Node.js og web sockets
 • Erfaring med GIT
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivåC1, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Ulike moderne rammeverk og teknologier for web applikasjoner og mobil apper.
 • Gitlab eller andre verktøy for continuous integration og continuous deploy
 • Agile metoder/iterative leveranser i komplekse løsninger
 • Forretningsforståelse og kundeorientert tilnærming
 • Testautomasjon
 • Docker, Kubernetes og AWS
 • JIRA, Confluence
 • Arbeid i DevOps team

Personlige egenskaper

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:

 • Ryddig og nøyaktig
 • Kvalitet på leveranser
 • Gjennomføringsevne og leveranse dyktighet
 • Evne til å vurdere langsiktige konsekvenser men levere inkrementelt og smidig (Think big, start small)
 • Skaper klarhet og driver leveranser
 • Strukturert og god evne til å dokumentere
 • Tålmodig og langsiktig
 • Initiativrik og positiv
 • Lagspiller, både tekniske team og autonome team
 • Løsning- og service orientert

Required skills:
Javascript Typescript CSS Node React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-11-01

Enddate

2021-08-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder - KPR

Request ID: 20-10-2672 Published: 2020-10-14

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som kalles KPR komplett. Det er behov for et utredningsa......

Competence area
Project management
Location
Oslo eller Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 25-10-2020 22:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00