Request ID: 20-11-1948
Published: 26.11.2020

For vår kunde i media bransjen, søker vi etter en Scala utvikler

NRKs operasjon for datafangst for analyse og innsikt trenger en senior scalautvikler til å komplettere teamet. Arbeidet vil foregå rundt de forskjellige ETL-jobbene våre som transformerer rådata fra forskjellige leverandører til fornuftige måltall for de forskjellige interne konsumentene.

Vi har infrastruktur kjørende i skyløsninger fra azure og google – i stor grad pakket sammen som docker-konteinere.‏‏‎‏‎‎‏‏‎‏‎‎ Alt orkestreres via Kubernetes.

NRK får inn millioner av datapunkter om hvordan tjenestene våre brukes daglig – disse må høstes inn og oversettes til nyttinge måltall og KPIer for organisasjonen. For at vi skal nå målet vårt om å kjenne norges befolkning best er vi avhengig av flinke folk som kan gjøre alle disse dataene forståelige for våre innholdsmiljøer - våre publisister og våre tjenesteutviklere.

Vi søker senior Scala-utvikler som er proaktiv, strukturert og selvgående. Konsulenten må være både løsningsorientert og pragmatisk og ha fokus på kvalitet. Gode kommunikasjonsevner er viktig. Kunden i denne operasjonen er stort sett interne ansatte i NRK – de har forskjellige behov til forskjellige tider, så det å kunne sette seg inn i flere typer behov og ønsker - samt å klare å finne felles multiplum for disse er viktige egenskaper.

Kvalifikasjoner og egenskaper 

  • Kandidaten må ha god kjennskap til Scala 
  • Kandidaten må ha god kunnskap om PostgreSQL eller lignende SQL-databaser 
  • Kandidaten må ha erfaring med Google Bigquery
  • Kandidaten må ha erfaring med Kubernetes/container-arkitektur

Required skills:
Scala SQL BigQuery Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00