Request ID: 20-11-3222
Published: 25.11.2020

For vår kunde i helsesektoren, søker vi to backend utviklere.

FHI står foran store utfordringer og en spennende tid med digitalisering av helsedata. FHI leter etter to senior systemutviklere, som skal jobbe med vår nye statistikkbank, https://statistikk.fhi.no/. Statistikkbanken visualiserer statistikk fra FHIs ulike helseregistre og nøkkeltallstatistikker om befolkning, oppvekst og levekår, miljø, skader, helserelatert atferd og helsetilstand. Løsningen skal benytte seg av data fra mange datakilder og konsulenten vil derfor bli med på å designe og utvikle en kompleks arkitektur med integrasjon mot andre systemer.

Konsulenten vil jobbe med FHIs nye statistikkbank, men vil også kunne delta i andre utviklingsteam. Det er forventet at konsulenten bidrar gjennom hele utviklingsfasen, fra kravspesifikasjon, arkitektur, utvikling og testing til implementasjon av ferdig løsning. Arbeidsoppgavene vil fokusere rundt systemutvikling, utvikling av åpne API'er og integrasjon mot eksisterende systemer. Vi har en kultur hvor alle er aktive bidragsytere både innad i teamet, og med å dele kompetanse utover i organisasjonen.

KRAV TIL KOMPETANSE

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) 

 • Erfaring og gode kunnskaper innen C#, .Net/.NET Core, ASP.NET, Entity Framework 
 • Erfaring med databasedesign/ SQL-programmering mot Microsoft SQL Server
 • Erfaring med utvikling av åpne Rest API’er (WebApi/OpenApi)
 • Erfaring med å ha jobbet med Git
 • Erfaring med å utarbeide krav, brukerhistorier, domenemodeller og løsningsbeskrivelser
 • Gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsegenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Mulighet å jobbe fra FHI sitt kontor og remote

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering) 

 • MS BI
 • Datavisualisering
 • DevOps
 • Microservice arkitektur
 • Angular/TypeScript
 • Erfaring fra å ha samarbeidet med eller å ha jobbet i forskningsmiljøer
 • Erfaring fra større og komplekse organisasjoner
 • Erfaring fra helsesektoren

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV’er. Dokumentert erfaring og referanser vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. 

Required skills:
.NET Core C# SQL Git

Desired skills:
MS BI Devops Angular Typsecript

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00