Request ID: 20-11-6660
Published: 30.11.2020

Ruter bygger et nytt team som skal tilby en helhetlig og personlig tjeneste på tvers av Ruters kanaler. Vi skal sammenstille data fra bruker og kjøretøy, samt lokasjonsdata og andre relevante tjenester for å tilby dette personlig, kontekstuelt og smart. Teamet skal produsere digitale løsninger som leverer høy verdi til Ruters kunder, på en effektivt og sikker måte. Vi jobber med brukerinnsikt og krav, idé-generering og validering, bygging og måling, samt vekst-initiativer.  

Teamet skal også utvikle piloter og eksperimenter som distribueres parallelt og til forskjellige målgrupper, over ulike tidsperioder. Dette gjør vi for å validere om et gitt konsept gir verdi for Ruters kunder. Vi ønsker en systemarkitektur bygget med mikrotjenester, og med feature toggles skal vi a/b-teste konsepter på hele, eller deler av kundemassen. På denne måten kan vi lansere og iterere “live” med redusert risiko. 

Vi trenger noen som kan hjelpe oss å bygge en backend for frontend, eller BFF som vi liker å kalle det. Det er ikke de store infrastrukturtjenestene til Ruter vi skal bygge, men i stedet hvordan vi kobler disse til de nye kontaktpunktene kundene skal bruke. Likevel må vi sørge for vedlikeholdbarhet og integrasjon på tvers av alle team, og benytte oss av Ruters nye digitale plattform, som er bygget etter følgende prinsipper: 

 • Alle og alt er online 
 • Datasentrisk og event-drevet arkitektur 
 • Open Source 
 • Skybasert 
 • Prosessering i sanntid 

Ruter har valgt Node.js som et av flere rammeverk når vi nå bygger nye tjenester, plattformer og systemer. Teamet ser derfor etter personer som har spisskompetanse på Node.js., men som også kan andre relevante teknologier som AWS, Kubernetes og docker-teknologi. 

Ruter har valgt Node.js som et av flere rammeverk når vi nå bygger nye tjenester, plattformer og systemer. Teamet ser derfor etter personer som har spisskompetanse på Node.js., men som også kan andre relevante teknologier som AWS, Kubernetes og docker-teknologi. 

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Du vil inngå i et kompetent flerfaglig og autonomt team. Teamet består av designere, analytikere, forretningsutviklere og utviklere. Teamet har høy grad av frihet noe som forutsetter at man må jobbe selvstendig, ha en høy grad av løsningsforståelse, og kan enkelt sette seg inn i nye problemstillinger og teknologi. 

Eksempel på arbeidsoppgaver: 

 • Skrive gjenbrukbar, modulær kode 
 • Planlegge og koordinere systemarkitektur sammen med teamets tech lead og Ruters arkitekter 
 • Planlegge- og koordinere personvern med Ruters juridiske avdeling og andre interessenter 
 • Bryte ned bruker- og forretningsbehov til spesifikke oppgaver, planlegge og estimere gjennomføring sammen med resten av teamet 
 • Enhets-, sikkerhets- og funksjonell testing sammen med testleder og resten av teamet 
 • Delta i utforskende løp sammen med hele eller deler av produktteamet på tvers av fagretninger 

Utviklerne vil være tilknyttet avdelingen Nye kundetjenester, som er ansvarlig for utforming av målbildet til kundeopplevelsen til Ruter, og utviklingen av nye helhetlige personlige digitale tjenester, og at Ruters strategiske mål og visjoner legger føringer for arbeidet. 

Ønskede kvalifikasjoner 

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger: 

 • Du har inngående erfaring med å skrive gjenbrukbar, modulær kode i Node.js 
 • Du har inngående erfaring med Amazon Web Services 
 • Har bygget mikrotjenester 
 • Erfaring med Express  
 • Har stålkontroll på Git 
 • Erfaring med Typescript 
 • Erfaring/kjennskap til Kubernetes og Docker 
 • Du kan forstå og vurdere kode skrevet av andre utviklere på teamet  
 • Du har kontroll på GDPR og personvern, og kan beskrive og utvikle rutiner for logging, uthenting og sletting av personopplysninger  
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. 
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1 , Engelsk minimum nivå B2 

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med: 

 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole / Universitet) 
 • Erfaring med Kotlin 
 • Kjennskap til Gitlab eller eller lignende systemer for CI / CD 
 • Kompetanse på React 
 • Kafka eller tilsvarende melding/event-tjenester 
 • REST og GraphQL 
 • Jira 

Personlige egenskaper 

Vi har noen forventninger til utviklerne på teamet.  

 • De er oppmuntrende lagspillere, som evner å samhandle og samarbeide godt med andre mennesker uavhengig av fagdisiplin 
 • De forstår at veien blir til mens vi går, og har en ‘alt går an’ mentalitet 
 • Har god muntlig og skriftlig kommunikasjon- og formidlingsevne 
 • Er initiativrike og engasjerte. Identifiserer muligheter og er proaktive i atferd og handling 
 • Er strukturerte 
 • De ivrer etter å lage helhetlige løsninger med topp brukeropplevelse 

Ruter ønsker opsjon på å forlenge kontrakten ytterligere på følgende måte: 

 • Opsjon 1: fra 01.01.2022 til 31.12.2022 
 • Opsjon 2: fra 01.01.2023 til 31.12.2023 
 • Opsjon 3: fra 01.01.2024 til 31.12.2024 
 • Opsjon 4: fra 01.01.2025 til 31.12.2025 

Ved søknad trenger vi CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Node.js AWS Mikrotjenester Express Git Typescript Kubernetes Docker GDPR

Desired skills:
Kotlin Gitlab Azure DevOps React REST GraphQL Jira

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP