4x Backend utvikler - Java/Kotlin & AWS

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-12-0592
Published: 21.12.2020

Ruter ønsker å styrke sin kapasitet på backend utviklingsområdet opptil 4 utviklere på fulltid. Ressursene vil inngå i avdelingen Utvikling i Digitale Tjenester (DT) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er utviklerne tiltenkt å jobbe i teamene Grunnplattform salg/betaling, Faktura og Tjenestebestilling. 

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Ruter jobber på ny teknologisk plattform på store deler av produktporteføljen, men jobber også med å flytte tjenester/funksjonalitet inn i den nye plattformen. Den nye tekniske plattformen utvikles i Java/Kotlin og baserer seg på Amazon webservices, med hendelses-/datadrevne tjenester basert på streaming-/microserviceteknologier som Kafka og Kafka Streams. 

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være: 

 • Utvikling av nye løsninger samt forvaltning etter hvert som komponenter settes i produksjon. (Utvikling og forvaltning praktiseres etter DevOps prinsipper, dvs. “You build it, you run it”.  Instrumentering, logging og overvåkning, kvalitetssikring, testing ved automatiserte tester, produksjonssetting og driftsoppfølging er en del av utvikling og forvaltning) 
 • Delta i utarbeidelse av tekniske løsningsbeskrivelser med tilhørende integrasjoner og komponenter i API-ene og tjenestene 
 • Bistå i valg av teknologi 
 • Ha fokus på designprinsipper (skalerbare løsning), design patterns og kvalitetsindikatorer 
 • Bygge opp domenekunnskap og god forretningsforståelse innen salg og billetteringsdomenet 
 • Kommunisere utfordringer og føre frem til avklaringer for løsninger sammen med resten av teamet  

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger: 
 • Høyere relevant utdannelse 
 • Evne til å samarbeide og kommunisere godt innad i et autonomt team hvor prinsipper som DevOps, pull-requester, par-programmering og andre smidig teknikker. 
 • Erfaring med streaming /event-dreven arkitektur 
 • Erfaring med asynkron kommunikasjon fortrinnsvis Apache Kafka og Kafka API-er (Streams, Consumer, Producer) 
 • Erfaring med Microservices  
 • Erfaring med utvikling i Kotlin eller Java og Spring Boot 
 • God kjennskap til Linux og drift av løsninger på Linux-plattformen 
 • Erfaring med Cloud (Amazon Web Services, Docker, Kubernetes)  
 • Relevant erfaring fra utviklingsverktøy og –prosesser med continuous intergration and continuous deploy (Gitlab) 
 • Erfaring med verktøy for sentralisert logging som ElasticCloud og Fluentbit 
 • Erfaring med monitorerings- og varslingsverktøy som for eksempel Data Dog, Grafana, Kibana, Prometheus. 
 • Testdreven utvikling og testautomasjon samt test av integrasjoner og APIer 
 • Erfaring med både utvikling og design av komplekse applikasjonsintegrasjoner og API’er 
 • Erfaring i å jobbe med GDPR og personvern i design og utvikling, og kan beskrive og utvikle rutiner for logging, uthenting og sletting av personopplysninger 
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2 

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med: 

 • Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git 
 • Erfaring med å utforme løsningsdesign 
 • Erfaring som teamleder eller Scrum master 

Opsjon 1: 1. februar 2022 – 31. juli 2022

Opsjon 2: 1. august – 1. februar 2023

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
DevOps Kafka Microservices Docker Kubernetes GDPR AWS

Desired skills:
JIRA Confluence Git

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.01.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP