Request ID: 21-01-2972
Published: 04.01.2021

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for en systemutvikler for å utvikle en digitale tjeneste.

Vurderingstema:

Erfaring (prioritert rekkefølge):

 • Erfaring med utvikling av backend og frontend på Tjeneste 3.0 plattformen, der .NET Core og React er de sentrale språkene som benyttes
 • Erfaring med å være en del av et scrum-team der en har vært bidragsyter i løsningsutvikling, estimering og testing.

Verktøy (prioritert rekkefølge):

 • God kompetanse i .NET Core og applikasjonsrammeverk for .NET.
 • God kompetanse på HTML5, CSS3 og Javascript, der React er i fokus.
 • God kompetanse på web applikasjonsrammeverk: React, Bootstrap, JSON
 • Erfaring med microservices/container og effektiv utvikling av REST-baserte tjenester
 • Erfaring med GIT
 • Visual studio code

Prosess- og domenekunnskap (prioritert rekkefølge):

 • God erfaring fra utvikling i samarbeid med UX-designere for å skape gode brukeropplevelser
 • Kjennskap til prosjektet ‘Oppgjør etter dødsfall’
 • Erfaring fra Altinn 3.0
 • Erfaring fra Altinn 2.0

Required skills:
.NET Core React REST GIT

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.01.2021

Enddate

23.07.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 2021-01-21

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) *......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-15
Enddate
2021-10-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-01-2021 17:00