Request ID: 21-03-1977
Published: 19.03.2021

Stortingets administrasjon ved IT-avdelingen ønsker å engasjere en Backendutvikler som en del av et utviklingsmiljø som både skal bidra til å etablere nye grensesnitt mellom det nye «parlamentarisk oppfølgingssystem», NPOS, og Stortinget.no., og deretter gjennomføre nødvendig videreutvikling/ forbedringer i NPOS.

Personen vi ønsker å velge inngår som utvikler i et lite team som skal levere nye grensesnitt i NPOS. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med en ekstern leverandør som skal levere tilsvarende grensesnitt til Stortinget.no.

Utvikling:

 • Være med å designe og utvikle robuste grensesnitt.
 • Jobbe i et mindre team med scrum/kanban som gjennomføringsmetode. 
 • Være en god sparringspartner og bistå med sentral kompetanse som kan overføres til Stortingets egne ansatte.

Konsulenten må:

 • Minimum 6 års relevant dokumentert erfaring som backend-utvikler i prosjekter med større tjenesteorienterte-løsninger i løpet av de siste årene
 • Minimum 3 års relevant utdannelse med avlagt eksamen på høgskolenivå 
 • Kunne sikkerhetsklareres for konfidensielt av Stortingets adm.
 • Dokumentert erfaring med utvikling med C# for .NET CORE i tjenesteorienterte løsninger med informasjonsutveksling vha meldinger og api’er (minimum 3 år)
 • Erfaring fra Octopus Deploy, AzureDevOps og Git (minimum 2 år)
 • Erfaring med code first metodikk med Entity Framework, SQL Server, database-design og utvikling i SQL (minimum 2 år)

Konsulenten bør: 

 • Kunnskap og erfaring med prinsipper for god kodekvalitet slik som utvikling av enhetstester, clean code el. lign.
 • Kunnskap om moderne design patterns (CORS etc.)
 • Erfaring som frontend utvikler
 • Erfaring med agile metoder  – helst Scrum og Kanban.
 • Kjennskap til offentlig virksomhet som departement, etater e.lign.

Konsulenten bør ha følgende personlige egenskaper: 

 • Lagspiller - evne og vilje til å samarbeide dele egen kunnskap
 • God til å kommunisere med prosjektteamet
 • Nøyaktig og grundig i sitt arbeid
 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Evne til å se og vurdere prosjektets og brukernes behov
 • Evne til raskt å tilegne seg domenekunnskap 

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
.NET Core Entity Framework Git Octopus Deploy AzureDevOps SQL

Desired skills:
Scrum Kanban

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.05.2021

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00