Request ID: 21-03-1977
Published: 19.03.2021

Stortingets administrasjon ved IT-avdelingen ønsker å engasjere en Backendutvikler som en del av et utviklingsmiljø som både skal bidra til å etablere nye grensesnitt mellom det nye «parlamentarisk oppfølgingssystem», NPOS, og Stortinget.no., og deretter gjennomføre nødvendig videreutvikling/ forbedringer i NPOS.

Personen vi ønsker å velge inngår som utvikler i et lite team som skal levere nye grensesnitt i NPOS. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med en ekstern leverandør som skal levere tilsvarende grensesnitt til Stortinget.no.

Utvikling:

 • Være med å designe og utvikle robuste grensesnitt.
 • Jobbe i et mindre team med scrum/kanban som gjennomføringsmetode. 
 • Være en god sparringspartner og bistå med sentral kompetanse som kan overføres til Stortingets egne ansatte.

Konsulenten må:

 • Minimum 6 års relevant dokumentert erfaring som backend-utvikler i prosjekter med større tjenesteorienterte-løsninger i løpet av de siste årene
 • Minimum 3 års relevant utdannelse med avlagt eksamen på høgskolenivå 
 • Kunne sikkerhetsklareres for konfidensielt av Stortingets adm.
 • Dokumentert erfaring med utvikling med C# for .NET CORE i tjenesteorienterte løsninger med informasjonsutveksling vha meldinger og api’er (minimum 3 år)
 • Erfaring fra Octopus Deploy, AzureDevOps og Git (minimum 2 år)
 • Erfaring med code first metodikk med Entity Framework, SQL Server, database-design og utvikling i SQL (minimum 2 år)

Konsulenten bør: 

 • Kunnskap og erfaring med prinsipper for god kodekvalitet slik som utvikling av enhetstester, clean code el. lign.
 • Kunnskap om moderne design patterns (CORS etc.)
 • Erfaring som frontend utvikler
 • Erfaring med agile metoder  – helst Scrum og Kanban.
 • Kjennskap til offentlig virksomhet som departement, etater e.lign.

Konsulenten bør ha følgende personlige egenskaper: 

 • Lagspiller - evne og vilje til å samarbeide dele egen kunnskap
 • God til å kommunisere med prosjektteamet
 • Nøyaktig og grundig i sitt arbeid
 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Evne til å se og vurdere prosjektets og brukernes behov
 • Evne til raskt å tilegne seg domenekunnskap 

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
.NET Core Entity Framework Git Octopus Deploy AzureDevOps SQL

Desired skills:
Scrum Kanban

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.05.2021

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - NRK

Request ID: 21-11-4917 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en tjenestedesigner. Rollen som tjenestedesigner vil innebære ansvar for teamets konseptutvikling og tjenesteutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å delta i design og utvikling av helhetlige løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») på Microsoft 365-plattformen. Løsningene skal un......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 16:00

Løsningsarkitekt - NRK

Request ID: 21-11-8929 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en løsningsarkitekt. Rollen som løsningsarkitekt skal utvikle praktiske løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») for ulike brukergrupper, basert på bruk av Microsoft 365. Konsulenten vil ha ansvar for å utarbeide teknisk design, rådgivning på arkitektur og implementering av ulike typer......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 15:00