SalesForce Developer - Telecom

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-06-2804
Published: 14.06.2021

For our customer in the telecom industry, we are searching for a full-stack developer with SalesForce experience.

Experience:  

 • SalesForce Marketing Cloud  
 • DevOps and working in agile SAFe development teams 
 • AMPscript
 • Javascript
 • HTML5
 • Node.js
 • Bash
 • SQL 
 • AWS 
 • Experience with Google Marketing PlatformSocial Studio, and interaction studio is a bonus.

Personal Qualifications:

 • Communicative and team-oriented 
 • Demonstrates ownership 
 • Engaged and proactive 
 • Creative and innovative 
 • Analytical and insights-driven 

Required skills:
SalesForce JavaScript Bash SQL

Desired skills:
Node.JS AWS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk & Engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00