Maskinlæringsingeniører - Digitale Tjenester

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-06-7498
Published: 29.06.2021

Ruter ønsker en til to konsulenter til avdelingen Digitale Tjenester – Data Science (DT-DS) som skal ha ansvar for å arbeide med data science-utvikling, maskinlæring, arkitektur og big data infrastruktur.

Konsulenten vil inngå som en del av ressursbanken til DT-DS. Avdelingen Digitale Tjenester – Data Science i Ruter består av flere miljøer som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform med teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter består bl.a. av rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften, innsikt og oppfølging av våre kunder og operatører, verdiøkende tjenester i våre kundekanaler, m.m. Ruters maskinlæringsmiljø er i vekst og vi trenger talentfulle maskinlæringsingeniører med på laget som brenner for datadrevet innsikt og ønsker å forbedre kollektivtransporten i Oslo. Konsulenten vil bistå i analyser, modellering, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner og implementering av maskinlære på datakilder som data lakes, S3 buckets og Big Data -plattformen.

Eksempel på arbeidsoppgaver:

 • Utvikling, endring og feilretting av kode i Python, SQL
 • Implementering av endringer eller nyutvikling med å bruke maskinlæring, dyp læring etc.
 • Test av data
 • Analyse av nye innmeldte behov

Ønskede kvalifikasjoner:

 • HøyereutdannelseinnenIT(Høyskole/Universitet)
 • Dokumentert erfaring fra tilsvarende utviklingsområder
 • Infrastrukturkompetanser:
  • Docker
  • Bashscripting
  • Cloud deployment (AWS)
  • Model deployment og testing
  • Kjennskap til IP nettverk
  • Gitlab CI/CD
 • Maskinlæring kompetanse:
  • Dyptgående kjennskap til Maskinlæring eller deeplearning
  • Modelltrening og hyperparameter tuning. 
  • Data cleaning og wrangling.
  • Erfaring med bruk av Maskinlæring for time-series forecasting.
  • Kjennskap med Scikitlearn.
 • Utviklingskompetanse:
  • Dyptgående kjennskap med Python,SQL
  • General programmeringskompetanse (e.g Java,C++,C#ellernoeannen)
  • Kjennskap til microservices arkitektur.
  • Web services og REST services
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå B21, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Kubernetes
 • Linux OS.
 • Tensor Flow eller PyTorch
 • AWS Sagemaker
 • AWS serverless arkitekture (ECS,Fargate,etc.,)
 • Generell kildeanalyse, testplanlegging og kilde design
 • Ivareta dataintegritet og -kvalitet ved nyutvikling og løpende forbedringer
 • Sikre overholdelse av lover, forskrifter og retningslinjer ved forvaltning av data

 

Required skills:
Python SQL Docker CI/CD Bash scripting AWS

Desired skills:
Scikitlearn Kubernetes Linux OS TensorFlow

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.08.2021

Enddate

31.01.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00