Request ID: 21-07-7882
Published: 09.07.2021

Anskaffelsen omfatter innleie av Front-end-utvikler til MONSTER-prosjektet. Konsulenten skal bidra i videreutviklingen av et verktøy for å analysere leveringspåliteligheten i kraftsystemet. Verktøyet bruker kraftsystem-modeller, feilstatistikk og værdata og tar i bruk Monte-Carlo-simuleringer for å beregne sannsynlighet for feil på ulike tidspunkt. Verktøyet beregner også konsekvens/kostnad knyttet til feilene.

Konsulenten skal jobbe som front-end utvikler i teamet. Brukergrensesnittet brukes til å lage underlag til Monte-Carlo-simuleringene og kostnadsberegningene ved å spesifisere og konfigurere input. Brukergrensesnittet skal også brukes til å starte simuleringer, vise resultater og gi muligheter for feilsøking. 

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedoppgavene består i å videreutvikle brukergrensesnittet og APIet til applikasjonen. Brukergrensesnittet er skrevet i rammeverket vue.js. APIet er utviklet i node.js og er et REST API som leser/skriver informasjon til databasen til applikasjonen.
 • Mindre oppgaver innen database og utvikling i Python.
 • Konsulenten må ivareta tett dialog med brukere, produkteier og back-end utviklere.

Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring

 • Erfaring med rammeverkene vue.js, node.js.
 • Erfaring med web-utvikling (CSS, JS, HTML5).
 • Erfaring med full-stack utvikling.
 • Erfaring med rammeverket express.js.
 • Erfaring med databasehåndtering (SQL).
 • Erfaring med enkel sikkerhet, dvs. kjennskap til de vanligste sikkerhetsfeilene man bør unngå slik som owasp-10.
 • Erfaring med testdreven utvikling.
 • Erfaring med utvikling av programvare for komplekse/vitenskapelige problemstillinger er en fordel.
 • Kjennskap til kraftsystemet er en fordel.

Andre krav

 • Tilbudt ressurs må være vant til å jobbe i et agilt team med andre utviklere, men også være selvstendig i form av å ha hovedansvaret for Front-end delen av applikasjonen.

Required skills:
Vue.js Node.js SQL

Desired skills:
Python

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.09.2021

Enddate

02.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00