Request ID: 21-08-6200
Published: 06.08.2021

FHI står foran store utfordringer og en spennende tid med digitalisering av helsedata. FHI leter etter en senior frontendutvikler som skal jobbe med flere av våre løsninger i tett samarbeid med andre frontend- og backend-utviklere, ux-designere med mer. Det er forventet at du bidrar gjennom hele utviklingsfasen, fra kravspesifikasjon, arkitektur, utvikling og testing til implementasjon av ferdig løsning. Vi har en kultur hvor alle er aktive bidragsytere både innad i teamet og med å dele kompetanse utover i organisasjonen.

KRAV TIL KOMPETANSE
Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • IT-utdanning på minimum bachelornivå. Relevant og solid erfaring kan kompensere for manglende høyere utdannelse.
 • HTML, CSS/SASS, JavaScript, Typescript, Node
 • Angular
 • Git
 • God kjennskap til kravene i universell utforming
 • Utarbeidelse av krav, brukerhistorier, domenemodeller og løsningsbeskrivelser
 • Gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsegenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Mulighet å jobbe fra FHI sitt kontor og remote

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Kjennskap til Windows plattformen, AzureDevops og Visual studio
 • Erfaring fra å ha samarbeidet med eller å ha jobbet i forskningsmiljøer
 • Erfaring fra større og komplekse organisasjoner
 • Erfaring fra helsesektoren
 • Ved behov å ha mulighet til å reise mellom Oslo og Bergen

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV’er. Dokumentert erfaring og referanser vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse.

Required skills:
HTML CSS Angular Typescript Node.JS

Desired skills:
AzureDevOps Visual Studio

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.09.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00