Request ID: 21-09-8364
Published: 16.09.2021

Avdeling Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for DevOps-utvikler med spisskompetanse på Altinn Autorisasjon i 2.0 og 3.0 plattformen.

Team Autorisasjon leverer endringer på autorisasjonskomponenten, varslingstjenesten, digital post og formidlingstjenesten i Altinn.

Økt digitalisering av offentlige tjenester stiller krav om videreutvikling av fellesoffentlige tjenester. Autorisasjon, digital post og infrastruktur for å dele store mengder data (formidlingstjenesten) er viktige komponenter i økosystemet som andre offentlige etater benytter seg av.

Konsulenten går inn i Team Autorisasjon og formidling, og vil primært jobbe med autorisasjonsløsningen i Altinn. Løsningen utvikles og forvaltes i samarbeid med applikasjonsleverandør og driftsleverandør.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i analyse, arkitekturarbeid og spesifikasjonsarbeid
 • Utvikling – frontend og backend. Primært mot autorisasjonsløsningen i Altinn 2.0 og 3.0, men også knyttet til digital post, formidling og varslingstjenesten
 • Bidra i arbeid med overgang fra 2.0 til 3.0 plattform for autorisasjonskomponenten
 • Delta i forvaltnings- og driftsoppgaver for løsningen som utvikles, herunder gjøre feilsøking og -retting
 • Testing og kvalitetssikring av kode fra øvrige utviklere i teamet
 • Være i dialog med tjenesteeierne (brukerne av løsningen) for å forstå case og tilhørende krav til løsningen

Krav til konsulent:

 • God kjennskap til Altinn og Autorisasjonsløsningen i Altinn
 • Erfaring med utvikling av back-end og front-end – spesielt innen
  • C# i .NET Framework 4.7 og .NET 5.0
  • ASP.NET MVC
  • Windows Communication Foundation (WCF)
  • Microsoft SQL Server
  • XACML 3.0
  • Microsoft Azure-platformen
 • Erfaring fra å jobbe i et tverrfaglig, smidig DevOps-team

Required skills:
Altinn C# .NET WCF SQL Azure

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.10.2021

Enddate

03.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Arkitekt - Verdikjede, prosesser og systemer

Request ID: 21-10-6005 Published: 2021-10-21

Nasjonalt nett er en tjenesteleverandør med stort behov for å revitalisere verdikjeden for å øke kvaliteten på våre tjenester og effektivisere tjenesteleveranse. Dette ser vi for oss skjer gjennom å redusere unødvendige manuelle og dublerte operasjoner og gjerne øke graden av automatisering. Vi har gjennomført en kartlegging av vår verdikjede for tjenesteleveranser, inkludert hvilke arbeidsprosesser vi trenger for å understøtte denne verdikjeden. Vi mangler en knytning fra verdikjeden og til in......

Competence area
Architecture
Location
Remote / Oslo /Trondheim / Tromsø
Workload
100%
Startdate
2021-12-01
Enddate
2022-04-01
Can prolong
Languages
Apply before: 03-11-2021 11:00

.NET utvikler

Request ID: 21-10-4596 Published: 2021-10-20

Samhandlingsplattformen har behov for ekstra kapasitet og spisskompetanse på sikkerhet til vårt team Person. Teamet har ansvar for Persontjenesten, som er helsesektorens kopi av folkeregisteret i Norge. I tillegg har teamet ansvar for å berike denne informasjonen med tilleggsinformasjon (bl.a. bydelsinformasjon) som helsesektoren etterspør. Aktører i helsesektoren konsumerer data fra Persontjenesten for å hente persondata. Vi implementerer en hendelses-orientert arkitektur, der data inn til sam......

Competence area
Development, Security
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2021-11-22
Enddate
2022-12-31
Languages
Norsk og Engelsk
Apply before: 02-11-2021 15:00