Team: Løsningsarkitekt og Tjenestedesigner + 2x Teammedlemmer

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-11-8929
Published: 25.11.2021

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. I denne konkurransen skal det tilbys to kjerneressurser(en løsningsarkitekt og en tjenestedesigner.) Det må også tilbys 2 Teammedlemmer som kan utfylle disse samt bidra ved generelt forøket volum.

Rollen som løsningsarkitekt skal utvikle praktiske løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») for ulike brukergrupper, basert på bruk av Microsoft 365. Konsulenten vil ha ansvar for å utarbeide teknisk design, rådgivning på arkitektur og implementering av ulike typer løsninger på Microsofts plattform. Eksempel på løsninger kan være utvikling av skjemaløsninger, enkelt integrasjonsarbeid, teknisk rådgivning/opplæring og implementering av arbeidsflyter på Power-plattformen til Microsoft.

Rollen som tjenestedesigner vil innebære ansvar for teamets konseptutvikling og tjenesteutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å delta i design og utvikling av helhetlige løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») på Microsoft 365-plattformen. Løsningene skal understøtte behov i utvalgte arbeidsprosesser i virksomheten, og skal primært effektivisere og forenkle. Konsulenten vil ha som oppgave å kvalitetssikre at forbedringstiltakene som gjennomføres støtter opp om NRKs behov og strategier.

Må-ha krav - Løsningsarkitekt:

 • Dokumentere ferdigheter og inngående kjennskap til Microsoft 365 og Power-plattformen
 • Dokumentere praktisk erfaring med teambasert konseptutvikling for brukerrettede og helhetlige tjenester
 • Sertifisering eller annen formalkompetanse innen moderne prosessforbedrings- og utviklingsmetoder – f.eks. lean, agile prosjektmetodikk, tjenesteutvikling, fasilitering eller lignende
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Analytiske ferdigheter og erfaring med utvikling av enkel og skalerbar løsningsarkitektur.
 • Erfaring med visualisering av data basert på bruk av Sharepoint, Power Bi eller Oracle Analytics

Bør-ha krav:

 • Erfaring med design av brukeropplevelse (UX) og informasjonsflyt.
 • Erfaring fra arbeid med å realisere synergieffekter i applikasjonslandskapet, for eksempel med verktøy som Jira Confluence, Wordpress og Workplace

Må-ha krav - Tjenestedesigner:

 • Dokumentere erfaring som ansvarlig for arbeid med konseptutvikling og tjenestedesign
 • Dokumentere resultater fra arbeid med gevinstrealisering, fortrinnsvis gjennom bruk av samhandlingsplattformer og informasjonsstyring
 • Ha sertifisering eller annen formalkompetanse innen moderne prosessforbedrings- og utviklingsmetoder – f.eks. lean, agile prosjektmetodikk, design thinking, fasilitering eller lignende
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evnen til å sette «brukeren i sentrum»

Fordel å ha:

 • Kjennskap og interesse for informasjonsstyring og kunnskapsorganisering
 • Dokumentert praksis med operasjonalisering av virksomhetsstrategi
 • Kjennskap til mulighetsrommet i Microsoft 365, og andre relevante samhandlingsplattformer (for eksempel Jira Confluence og Workplace)
 • Praktisk erfaring og dokumentert kunnskap innenfor metodikk som Prince2 / PRINCE2 agile, MOP og MSP

Required skills:
Microsoft 365 Power BI Sharepoint Oracle Analytics

Desired skills:
UX Jira Confluence

Competence area

Design, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.01.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Ansible konsulent

Request ID: 22-01-9465 Published: 2022-01-14

NHN er i gang med å etablere en løsning basert på Cisco SD-WAN (Viptela). Teamet som arbeider med dette sitter primært i Tromsø og jobber til daglig med tilknytninger til helsenettet. Løsningen som etableres skal leveres til aktører i hele helsesektoren. Her er det viktig å ende opp med et robust produkt som har kort leveringstid og lav grad av feil. For å oppnå dette vil vi automatisere løsningen i så stor grad som mulig. I Cisco SD-WAN har vi sentrale komponenter (vManage) som administrerer a......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote (Tromsø)
Workload
420hours
Startdate
2022-02-01
Enddate
2022-04-29
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 21-01-2022 11:00

Samfunnsmedisiner - TISK

Request ID: 22-01-6775 Published: 2022-01-14

Helsedirektoratet har hatt en betydelig økning i arbeidsbyrden i forbindelse med den løpende håndteringen av Covid-19 pandemien. Konsulenten skal delta i smittevernteamet som jobber med løpende utredning og beslutninger rundt Covid-19 relaterte problemstillinger, spesielt med TISK (Testing, Isolasjon, Sporing, Karantene) arbeid. Det innebærer å møte en stor mengde daglige henvendelser som krever raske svar på komplekse medisinske og smittevernfaglige problemstillinger. En stor del av spørsmålen......

Competence area
Other
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-02-14
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-01-2022 11:00