Frontend utvikler - Ruters Designsystem

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-12-9553
Published: 17.12.2021

Arbeidsoppgavene til utvikleren handler først og fremst om å forvalte og videreutvikle et etablert designsystem. I tillegg er det planlagt å utvikle et nytt designsystem som samsvarer med den nye Ruter app-en og profilen. I en periode fremover vil det derfor både bli arbeid med den “nåværende” og det “nye” designsystemet.

Noen av de viktigste arbeidsoppgavene er beskrevet under:

 • Forvalte og videreutvikle dagens designsystem. Det omfatter følgende:
  • Web-komponenters krevet i React Sass, med støtte for Typescript
  • Pakker for ikoner, font, css, dokumentasjonsside, designtokens og scss-core (en pakke for tools og mixins)
  • Oppdatering av webside for dokumentasjon av designsystemet
  • Publisering av nye versjoner av designsystemet til NPM og skrive release oppdateringer til andre utviklere i Ruter
  • Testing av komponenter med React Testing Library, Jest eller Cypress
  • Utvikling av Gitlab-pipeline for publisering av designtokens for app og web - npmjs (web),
  • CocoaPod (Android) og Swift Package Handler (iOS)
 • Være med å planlegge, designe og utvikle Ruters nye designsystem. Det handler bl.a. om å:
  • Etablere nytt komponentbibliotek for web
  • Bidra i å designe arkitekturen for det nye designsystemet (bl.a. import for RDS-brukere, komponentstruktur og versjonering)
  • Implementere illustrasjoner og animasjoner
  • Lag en ny brandside i samarbeid med CMS-prosjektet for ruter.no for dokumentasjon av design og kode for den nye Ruter profilen
  • Implementere designtokens for den nye Ruter-profilen
 • Ivareta kravene til universell utforming. RDS har stort fokus på universell utforming, og det blir en viktig oppgave å sikre at komponenter og elementer til det nye designsystemet er godt innenfor kravene om universell utforming. Det samme gjelder for brandsiden.
 • Bistå andre utviklere med å få satt opp og bruke designsystemet

Ønskede kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Erfaring med utvikling i React, Sass, Typescript og CSS
 • Erfaring med webpack, rollup og/eller andre byggverktøy/bundlere
 • Erfaring med implementering av kravene til universell utforming
 • Erfaring med React Testing Library, Jest eller Cypress
 • Erfaring med design og arkitektur av designsystemer
 • Erfaring med å sette opp deployment pipeline (fortrinnsvis Gitlab)

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • ▪ Høyere utdannelse innen IT (Høyskole/Universitet)
 • ▪ Erfaring med monorepos (Lerna)
 • ▪ Kjennskap til konsepter som tree shaking og metoder/verktøy for å minimere pakkestørrelse i klienter

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
React Sass Typescript CSS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

31.01.2022

Enddate

31.01.2023

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00