Request ID: 22-01-2044
Published: 04.01.2022

Entur AS har fått ansvaret for å få på plass en enhetlig løsning for kollektiv-Norge. Entur utvikler en teknologiplattform for kollektiv- og mobilitetsbransjen, i form av en nasjonal reiseplanlegger, åpne data og skal støtte den pågående jernbanereformen og ITS-direktivet Norge er forpliktet til. Team Rute og Reiseplanlegging utvikler og forvalter plattformen for å kunne motta, validere, sammenstille og dele data gjennom åpne api-er og datafiler/-strømmer. Plattformen teamet arbeider med skal støtte opp under et bedre felles kollektivtilbud i et samfunnsnyttig og bærekraftig perspektiv. Dette igjennom å tilby søk og planlegging av reiser på tvers av de forskjellige operatører og transportmidler som tog, buss, trikk og ferge og nye mobilitetsaktører innen mobilitetssegmentet.

Kundens behov

 • Entur AS har behov for 1 konsulent som skal bistå team Rute og Reiseplanlegging med utvikling og DevOps.
 • Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:
 • Utvikle ny og forbedret funksjonalitet i Java-baserte applikasjoner
 • Delta i alle faser av systemutvikling, fra behov, planlegging og utvikling, og til forvaltning
 • Teamet er et fullstack utviklingsteam med hovedvekt på backend. Etterspurt ressurs vil primært jobbe backend, men det er ønskelig at ressursen også kan bidra i frontend utvikling.
 • Delta i utarbeidelse av løsningsdesign
 • Bidra i etablerte internasjonale open source prosjekter
 • Kodeproduksjon av høy kvalitet
 • Bidra i ulike prosjekter og produktutvikling

KRAV TIL KOMPETANSE OG ERFARING
Kunden stiller følgende minimumskrav til konsulentens kompetanse og erfaring:

 • Konsulenten må ha minimum 3 års arbeidserfaring som fullstack-utvikler med hovedfokus på Java.
 • Konsulenten må ha erfaring med smidig utvikling og DevOps-prosesser.
 • Konsulenten må ha erfaring med API-utvikling (REST/GraphQL) og tjenesteorienterte prinsipper som micro services- og eventdrevet arkitektur.
 • Konsulenten må ha erfaring med test-drevet utvikling og automatisert testing.
 • Konsulenten må kommunisere godt på norsk, som er arbeidsspråket i Entur. Svensk eller dansk med god forståelse av norsk er tilstrekkelig til å oppfylle kravet.

Ønsket Erfaring

 • Erfaring med systemutvikling med internasjonale datamodeller og standarder, (f.eks. Transmodel, NeTEx, SIRI, GTFS og GBFS) og samspillet mellom disse
 • Fullstack utviklerkompetanse utover minstekravet med dybdekunnskap innenfor TypeScript, React, Redux, JavaScript, Java, Spring, PostgreSQL, Hibernate, Redis eller tilsvarende språk/rammeverk.
 • Erfaring fra tilsvarende utviklingsmiljø og teknologistack som det som benyttes i Entur: Docker, Kubernetes, GCP, Kafka, Terraform, Helm, Harness, Circleci, Apigee.
 • Erfaring fra tilsvarende DevOps utviklingsprosjekt med fullstack utviklingsteam som tar ansvar for egen kode også i produksjon.
 • Erfaring med «community-basert» utvikling av open source-prosjekter.
 • Formell kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagt CV.

Required skills:
Java API REST/GraphQL DevOps

Desired skills:
React TypeScript Kafka Terraform

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

28.02.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00