Request ID: 22-04-3977
Published: 28.04.2022

Ruter søker to 2 fullstack utviklere til å bistå inn i pågående utviklingsprosjekt rundt bestillingstransport i Ruter, og senere forvaltning av løsningene som bygges.

Det ene engasjementet vil ha varighet på 12 måneder, mens det andre vil ha 6 måneder - begge med opsjon for forlengelse.

Om rollen og arbeidsoppgaver

Vi er ute etter to senior fullstack utviklere med erfaring med utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Ressursene vil være en del av prosjekt for etablering og forvaltning av nye IT plattformer for å kunne levere Tilrettelagt Transport (“TT-kort”) i Oslo, og andre bestillingstransporttjenester. Dette innebærer blant annet integrasjon mot automatiske planleggingssystemer for transport, fakturamodul, administrasjonsverktøy og ny funksjonalitet i RuterBestilling.

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Høyere relevant utdannelse innen IT.
 • Relevant erfaring med systemutvikling
 • Erfaring med Node/Typescript/Javascript og ha utviklet systemer med en eller flere av disse teknologiene
 • Erfaring med React og/eller React Native
 • Erfaring med utvikling av eller integrasjon mot økonomisystemer
 • Erfaring med GraphQL
 • Erfaring med skytjenester som Google Cloud eller AWS
 • Erfaring med å etablere arkitektur for web- og mobilapplikasjoner og REST-apier med fokus på skalerbarhet og videreutvikling
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Erfaring med å jobbe mot Folkeregisteret og Maskinporten
 • Erfaring med å utvikle systemer for grupper med særskilte behov

Personlige egenskaper
Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:

 • Rask til å sette seg inn i og forstå komplekse problemstillinger
 • Kunne strukturere og dele opp problemer og arbeid for seg selv og andre
 • Løsningsorientert og evne til å fokusere på målbildet
 • Initiativrik og klar for å ta og få ansvar samt vise eierskap til produkt og tjenester
 • Gode relasjonelle egenskaper og
 • Jobbergodtsammenmedandre
 • Fokusert på kvalitet i leveransen

Required skills:
Node Typescript JavaScript Graph QL AWS Google Cloud

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2022

Enddate

01.08.2023

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00