Request ID: 22-05-5123
Published: 02.05.2022

Potion er et autonomt team som jobber etter smidige prinsipper. Teamet har i dag 10 teammedlemmer bestående av teamleder, tjenestedesigner, frontend-utviklere og backend-utviklere Teamet har ansvar for utvikling av løsninger for publisering og distribusjon av video-innhold til både nrk.no og NRK TV. Potion har også ansvar for å lagre og tilgjengeliggjøre all metadata knyttet til videoinnhold produsert av NRK.

Dette er løsninger som benyttes både i nyhetsproduksjon, publisering av programmer og arkivering av NRKs videoinnhold. Nå ønsker vi å styrke teamet med ytterligere en backend-utvikler.

Teamet jobber i dag med flere javabaserte løsninger, der man bruker ulike rammeverk og teknologi. Blant annet benytter vi Java/Kotlin, JavaScript/TypeScript, MySQL, Elastic, Spring, Rest, RabbitMQ, Docker og Kubernetes. Vi har en omfattende kodebase basert på Event Sourcing og ønsker derfor en backend-utvikler som synes dette er spennende og som er interessert i være med på å gradvis forbedre og forenkle løsningene våre.

Teamet jobber tett sammen, ofte med både frontend og backend gjennom par- og mobprogrammering, har ukentlige prioriteringsmøter og jevnlige retrospektiver. På bakgrunn av en tydelig prioritering jobber vi sammen på tvers av fagområder for å avklare, avgrense og utvikle ny funksjonalitet.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi søker en fremoverlent javautvikler som er erfaren, selvdrevet og kan bidra til å forme og forbedre arkitektur, kodeverk og økosystem. Konsulenten må være en lagspiller, løsningsorientert med stort fokus på kvalitet. Det forventes at konsulenten tar et helhetlig ansvar for utvikling fra kravfase til utrulling og evner å sette seg inn i komplekse løsninger. Det anses som positivt om konsulenten har erfaring med ulike integrasjonsløsninger. Kjennskap til event sourcing og/eller semantisk web/RDF er også en fordel.

  • Kandidaten må ha minst tre års arbeidserfaring med Java som programmeringsspråk
  • Kandidaten må ha god kunnskap om REST API
  • Kandidaten må ha erfaring med mikroservice arkitektur/distribuerte systemer
  • Kandidaten må ha erfaring med MySQL eller lignende SQL-databaser
  • Kandidaten må ha erfaring med Kubernetes/container-arkitektur
  • Det er en fordel om kandidaten har erfaring med Event sourcing.
  • Det er en fordel om kandidaten har erfaring med semantisk web/RDF
  • Det er en fordel om kandidaten har erfaring med JavaScript/TS eller .NET
  • Arbeidsspråk er norsk

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00