Request ID: 22-05-8788
Published: 25.05.2022

Team Salg er et fullstack-team som utvikler og forvalter Enturs salgsmotor for kollektivprodukter, med tilhørende applikasjoner og tjenester. Teamet har ansvaret for både salg og betaling innenfor salgsdomenet, og forvalter et stort antall tjenester. I tillegg har teamet ansvar for grensesnitt som benyttes både av interne brukere i Entur samt kunder og andre reisende.

Entur AS har behov for 1 konsulent som skal bistå team Salg som backend-utvikler.

Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:

 • Utvikleren skal bidra på alle produkter og tjenester tilhørende team Salg. Utvikleren skal:
  • Levere tjenester som følger teknologivalg, retningslinjer og beslutninger for teamet.
  • Delta på felles møter og teamaktiviteter i teamet.
  • Levere kode av god kvalitet og dokumentere i henhold til standarder hos Entur.

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

Kunden stiller følgende minimumskrav til konsulentens kompetanse og erfaring:

 • Konsulenten må kommunisere godt på norsk, som er arbeidsspråket i Entur. Svensk eller dansk med god forståelse av norsk er tilstrekkelig til å oppfylle kravet.
 • Konsulenten skal ha erfaring med skyløsninger, slik som Google Cloud Plattform.
 • Konsulenten skal ha relevant erfaring fra å jobbe med Java og Kotlin.
 • Konsulenten skal ha erfaring med og forståelse for smidig produktutvikling med kontinuerlige leveranser i et tverrfaglig devops-team.

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering av kvalitet)

Det vil telle positivt i evalueringen av kvalitet om konsulenten har:

 • Erfaring med utvikling av distribuerte systemer med grensesnitt mot et større antall klienter.
 • Backend utviklerkompetanse med dybdekunnskap innenfor Spring, PostgreSQL, Hibernate eller tilsvarende språk/rammeverk.
 • Erfaring fra tilsvarende utviklingsmiljø og teknologistack som det som benyttes i Entur: Docker, Kubernetes, Google Cloud Plattform, Kafka, Terraform, Helm, Harness, CircleCI, Apigee.
 • Erfaring med testdrevet utvikling og automatisert testing på flere nivåer.
 • Erfaring med frontend-utvikling, fortrinnsvis React og TypeScript.
 • Erfaring med utviklingsprosjekter som stiller krav til sikkerhet og GDPR.
 • Relevant erfaring fra kollektivbransjen.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Google Cloud Plattform Java Kotlin

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00