Request ID: 22-05-9218
Published: 18.05.2022

Statnetts drift av transmisjonsnettet og utøvelsen av systemansvaret for det norske kraftsystemet krever omfattende IKT-løsninger, og IKT utgjør derfor en sentral del av neste generasjon kraftsystem.

Vi søker dyktige og ambisiøse senior-utviklere med solid erfaring og sterk kompetanse på .NET- og web-utvikling, både frontend og backend. Utviklerne skal inngå i et smidig team med erfarne senior¬utviklere. De aktuelle systemene som teamet har ansvaret for utvikles kontinuerlig utfra et smidig tankesett, med hyppige leveranser til produksjon. Det arbeides både med ny funksjonalitet og forbedring av eksisterende funksjonalitet.

Det største systemet, Fosweb, er et komplekst, virksomhetskritisk system med svært høye krav til datakvalitet, sikkerhet og pålitelighet. Systemet består både av .NET-baserte web-applikasjoner og maskin-maskin grensesnitt, der begge har som hensikt å samle inn data om kraftsystemet. Fosweb har grensesnitt mot forskjellige brukergrupper, både interne brukere i Statnett og eksterne selskaper.

I denne anskaffelsen ønsker vi å anskaffe to seniorutviklere for å styrke det aktuelle teamet.

Arbeidsoppgaver

Teamet har totalansvar fra kravanalyse til produksjonssetting for sine respektive applikasjoner, samt håndtering av drift- og vedlikeholdsmessige hendelser. Utviklerne må derfor kunne jobbe på samtlige lag i en applikasjon og i alle faser fra analyse, dokumentasjon av krav, design av gode brukergrensesnitt, arkitektur- og designvurderinger, programmering/test, utrulling til produksjon og applikasjonsdrift. Det kreves gode evner både på team-arbeid og selvstendig arbeid. Det er også viktig med gode egenskaper når det gjelder kommunikasjon med brukere og forretningssiden.

Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring

Statnett SF stiller følgende krav til tilbudte ressurser:

 • Dyktig .NET/web-utvikler med lang erfaring på web-utvikling generelt, både frontend og backend
 • Lengre erfaring og spisskompetanse på web-teknologier basert på CSS3, HTML5 og Javascript. Erfaring med rammeverk for single-page applikasjoner.
 • Solid erfaring med smidig utvikling og hyppige leveranser til produksjon, på systemer med høye krav til kvalitet og stabilitet. Erfaring med Scrum og/eller Kanban, samt DevOps prinsipper og -tankegang.
 • God erfaring med verktøy og metoder for kontinuerlig integrasjon og automatisert deployment til test og produksjon
 • Testdrevet utvikling, samt automatisert web-testing
 • Parprogrammering og peer-review av kode
 • Solid erfaring med SQL-databaser
 • God på å jobbe med krav-analyse, inkl. håndtering av komplekse og uklare krav
 • God på team-arbeid, men samtidig også selvgående og med evner til å være pådriver
 • Erfaring med gode forvaltningsrutiner gjennom livsløpet til et system
 • Språk: Norsk. God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk.

I tillegg bør rett kandidat også ha erfaring med flere av følgende metodikker, verktøy og teknologier:

 • Frontend: React, Typescript, Durandal/KnockoutJS, Javascript, Sass
 • Backend: Web API, NServiceBus, NHibernate, RoundhousE
 • Database: SQL Server, Oracle
 • Test: Cypress, Jasmine, Jest, NUnit/xUnit
 • CI: Gitlab, TeamCity, Cake, Octopus Deploy
 • Utvikling av brukervennlige løsninger, inkl. Interaksjonsdesign

Kandidaten må kunne sikkerhetsklareres.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.05.2024

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00