Drupal - Oppgradering av nettside

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-06-3029
Published: 27.06.2022

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i 7 fakultet og rundt 54 institutt og faglige sentre. De 7 fakultetene og Universitetsmuseet driver forsking av høy internasjonal kvalitet, og stiller høye krav til infrastruktur. For nærmere info ref. http://uib.no

UiBs hovednettsted www.uib.no kjører i dag på Drupal 7. Vi har opprettet et prosjekt for å sikre overgang til Drupal 9 (eller nyere).

Arbeidsoppgaver

 • Dagens nettsider skal erstattes med nye på www.uib.no. De nye sidene skal kjøre i Drupal 9 eller 10.
 • Forvaltningsoppgaver knyttet til eksisterende løsning i Drupal 7 i en overgangsperiode kan også bli aktuelt.
 • Konsulenten skal i samarbeid med kunde jobbe med Drupal-miljøer med deploy- og driftsopplegg basert på IT-avdelingens GitLab.
 • Design/styling fra eksisterende sider skal gjenbrukes, samtidig som det skal legges til rette for samspill med et fremtidig designsystem for enkel endring av styling.
 • Det skal lages og iverksettes et opplegg for testing og produksjonssetting av løsningen via GitLab sin CI/CD-mekanisme.
 • Sikring av god arkitektur og fremtidsrettede veivalg.

Kompetanse

Vi ønsker en utvikler fra et kompetansemiljø med erfaring fra lignende prosjekter i UH-sektoren. Utvikleren bør så godt som mulig inneha flere av følgende kvalifikasjoner.

 • Drupal 8 eller 9, og erfaring med Drupal 7
 • Frontend rammeverk som VueJS eller React
 • Modulutvikling i Drupal 8 eller nyere
 • Utvikling i PHP
 • Utvikling i JavaScript
 • Styling i CSS
 • HTTP-baserte APIer
 • Kjennskap til meldingssystemer for eksempel RabbitMQ
 • Arkitektur- og løsningsvalg knyttet til Drupal.

Required skills:
Drupal React VueJS PHP Javascript

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

40-100%

Startdate

02.08.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00