Fullstack/Android utvikler - RuterSalg

Log in or register to apply
Request ID: 22-06-4423
Published: 29.06.2022
Apply before: 17.08.2022 14:00
Share:

Ruter søker en (1) erfaren Fullstack eller Android utvikler til RuterSalg teamet.

Ruter har utviklet et eget billettsystem (RuterSalg) og en kontrollapp (RuterKontroll) som består av egenutviklede android-apper som front-end og egenutviklet backend for frontend (BFF). Disse benytter i tillegg Ruters egne baksystemer for salg- og betalingstjenester.

Det er nå behov for en erfaren Fullstack eller Android utvikler som kan bidra til å videreføre arbeidet med å utvikle RuterSalg og RuterKontroll, samtidig som tjenestene skal migreres til ny plattform.

Om rollen og arbeidsoppgaver

Fullstack/Android utvikleren vil inngå i RuterSalg-teamet som består av teamleder, produkteier, løsningsarkitekt, frontend og backend utviklere og testere. RuterSalg teamet har bredt samarbeid med andre personer og team internt i Ruter, i tillegg til eksterne samarbeidsparter som er involvert i forvaltning av løsningene RuterKontroll og RuterSalg.

Utvikleren vil ha fokus på utvikling av RuterSalg App og RuterKontroll App for planlagte nye leveranser i RuterSalg prosjektet. Utviklernes oppgaver, samt fordeling og organiseringen av disse, vil kunne variere over tid for sikre nødvendig fremdrift, stabilitet og fleksibilitet i RuterSalg-teamet.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • Kodeforvaltning, feilretting og utvikling av RuterSalg App og RuterKontroll App
 • Testing av løsningene og tilhørende utstyr, herunder betalingsterminaler og kvitteringsskrivere
 • Bidra i tekniske og funksjonelle løsningsvalg
 • Oppsett av utstyr

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Konsulenten må enten ha en sterk Android bakgrunn eller en bredere Fullstack erfaring med Android i front
 • Minimum 3 års høyere utdannelse innen IT (høgskole/universitet)
 • Minimum 3 års erfaring med Android-utvikling eller 3 års erfaring med å skrive microtjenester med Spring boot i Kotlin
 • Minimum 5 års erfaring med kompleks teknisk infrastruktur og arkitektur
 • Vise til minimum 5 års relevant erfaring med å sette seg inn i brukerhistorier og andre spesifikasjoner og omsette disse til konkrete løsninger
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
For Android-utviklere

 • God erfaring med Kotlin
 • Erfaring med Android: Data Binding og MVVM, Lifecycles, LiveData
 • Erfaring med UI- og unit-testing på Android
 • Lidenskap for automatisert testing og evne til å skreddersy og vedlikeholde continuous integration løsning på egen Android-hardware.

For Backend-utviklere

 • God kjennskap til og konkret erfaring med open source-teknologier, spesielt: Kafka, Kafka Streams og Kafka Connect

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til:

 • Verktøy for overvåkning og logging, spesielt Datadog
 • Utvikling for betalingsterminal Verifone V400m
 • Utvikling for mobile printere som fungerer med Android
 • Løsninger for Enterprise Mobility Management (EMM), spesielt MobileIron
 • Løsninger for Identity Management / Authentication, spesielt Okta
 • Versjonshåndtering i Git
 • Continuous Integration prinsipper og Gitlab
 • Erfaring med smidige utviklingsmetoder
 • MIFARE NFC-teknologi (DESfire og Ultralight)
 • Erfaring med SQL
 • Erfaring med bruk av JIRA og Confluence
 • Microsoft AppCenter
 • Meldingsprotokollen MQTT

Required skills:
Kotlin Spring Boot Kafka

Attached document(s):
Leverandørens Besvarelse
Apply

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.09.2022

Enddate

31.12.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00