Backendutvikler

Log in or register to apply
Request ID: 22-06-4629
Published: 23.06.2022
Apply before: 21.07.2022 10:00
Share:

Ruter har i dag to backend tjenesteplattformer: Service API («SAPI») og “Ny grunnplattform” for salg og betalingstjenester for Ruters egne systemer og tjenester og for samarbeidspartneres systemer og tjenester. Plattformen har ansvaret for alle systemer og applikasjoner som omfatter billetter og betaling for Ruter, samt billettapper for Kolumbus, AKT, Troms, Brakar og ØKT. Plattformen har ansvar for både frontend og backend av blant annet RuterBillett og Billettkontroll, samt salgs- og distribusjonsløsninger av ulike tjenester rundt Reisekort og interne applikasjoner for kundesenter og fakturering.

Dagens SAPI er utviklet av Ruter over tid og står for mye av logikken til de ulike systemene. Ruter jobber nå med å migrere tjenester til nytt backend basert på ny teknologi og som vil gradvis erstatte tjenester i SAPI.

Det nye backendet baserer seg på Amazon webservices, med hendelses-/datadrevne tjenester basert på streaming-/microserviceteknologier med Kafka som kjernekomponent. De spesifikke tjenestene utvikles i Kotlin (Java), men tilpasses de konkrete behov. Leveransene i ny backend er organisert gjennom selvgående tverrfaglige team, hvor utviklerne sitter sammen med prosjektene.

Webteamet er et team sammensatt med ressurser fra Kolumbus og Ruter. Teamet utvikler en kundesenterportal, Bysykkel for Kolumbus og storkunde- og bedriftsløsninger for å støtte bedriftsmarkedet. Oppdraget vil dermed omfatte backendutvikling for teamets ansvarsområder mot plattformene.

For denne konkrete tilbudsforespørselen er behovet backendutviklere for webteamet, og utviklerne vil sitte sammen med de andre i teamet i Ruters lokaler.

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:

 • Utvikle og videreutvikle backend-tjenester basert på tekniske løsningsbeskrivelser og brukerhistorier (Utvikling og forvaltning praktiseres etter DevOps prinsipper)
 • Delta i utarbeidelse i tekniske løsningsbeskrivelser med tilhørende integrasjoner og komponenter i API-ene og tjenestene
 • Bistå i valg av teknologi
 • Ha fokus på designprinsipper (skalerbare løsning), design patterns og kvalitetsindikatorer
 • Bygge opp domenekunnskap og god forretningsforståelse innen salg og billetteringsdomenet
 • Kommunisere utfordringer og føre frem til avklaringer for løsninger sammen med resten av teamet

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Høyere relevant utdannelse, bachelor eller mer.
 • Erfaring med å samarbeide og kommunisere godt innad i et autonomt team hvor prinsipper som
 • DevOps, pull-requester, par-programmering og andre smidig teknikker. Minst 2 år.
 • Erfaring med asynkron kommunikasjon fortrinnsvis Apache Kafka og Kafka API-er (Streams, Consumer, Producer), minst 1 år.
 • Erfaring med utvikling i Kotlin, minst 2 år.
 • Erfaring med Cloud (Amazon Web Services, Docker, Kubernetes), minst 2 år
 • Relevant erfaring fra utviklingsverktøy og – prosesser med CI/CD, minst 2 år
 • Erfaring med monitorerings- og varslingsverktøy som for eksempel DataDog, minst 1 år
 • Erfaring med testdreven utvikling og testautomasjon samt test av integrasjoner og APIer, minst 2 år
 • Erfaring med både utvikling og design av komplekse applikasjonsintegrasjoner og API’er, minst 2 år
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git
 • Erfaring med å utforme løsningsdesign
 • Erfaring i å jobbe med GDPR og personvern i design og utvikling, og kan beskrive og utvikle rutiner for logging, uthenting og sletting av personopplysninger

Required skills:
DevOps Apache Kafka Kotlin Cloud CI/CD DataDog

Desired skills:
JIRA Git Confluence

Apply

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2023

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00