Backend Utvikler - Grunn plattformen

Log in or register to apply
Request ID: 22-06-7935
Published: 16.06.2022
Apply before: 04.08.2022 10:00
Share:

Ruter ønsker å styrke sin kapasitet på backend utviklingsområdet med en utvikler på fulltid. Ressursen vil inngå i avdelingen Utvikling i Digitale Tjenester (DT) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er utvikleren tiltenkt å jobbe i Grunnplattform salg&betaling.

Produktporteføljen i Ruter og Kollektivkameratene har stor bredde og spenner fra mobilapper som den nye ruterappen, RuterSalg til webapplikasjoner for bla. reiseplanlegging, B2B salg, kontaktskjemaer og hjemmelslager, baksystemer, samt produkter for ruteplanleggings- og saksbehandlingssystemer. Produktene og tjenestene eksponerer egenutviklede eller eksterne API-er samt konsumerer eksterne og interne datastrømmer.

Utviklerne vil også kunne gå inn i andre oppdrag for Ruter eller for samarbeidspartene innen Offentlig-Offentlig samarbeid (OOS) som pr. mars 2022 omfatter kollektivselskapene Ruter, Kolumbus, Østfold kollektivtrafikk (ØKT), Agder kollektivtrafikk (AKT), Brakar, Troms Fylkestrafikk og Skyss.

Om domenet

Teamet Grunnplattform salg&betaling støtter per i dag blant annet den nye Ruterappen, BrakarSalg, Troms Billett, VisitOslo, og Bysykkel i Rogaland, men vil i løpet av året støtte flere av Ruters og kollektivkameratenes behov for salg av billetter og gjennomføring betalinger. Teamet består av produktleder, teamlead, løsningsarkitekt, tekniske tester og utviklere. Teamet jobber etter devops-prinsipper og har jobbet både med forvaltning, feilretting og utvikling av sine tjenester.

Om rollen og arbeidsoppgaver

Ruter jobber på ny teknologisk plattform på store deler av produktporteføljen, men jobber også med å flytte tjenester/funksjonalitet inn i den nye plattformen. Den nye tekniske plattformen utvikles i Kotlin og baserer seg på Amazon webservices, med hendelses-/datadrevne tjenester basert på streaming-/microserviceteknologier som Kafka og Kafka Streams.

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:

 • Utvikling av nye løsninger samt forvaltning etter hvert som komponenter settes i produksjon. (Utvikling og forvaltning praktiseres etter DevOps prinsipper, dvs. “You build it, you run it”. Instrumentering, logging og overvåkning, kvalitetssikring, testing ved automatiserte tester, produksjonssetting og driftsoppfølging er en del av utvikling og forvaltning)
 • Delta i utarbeidelse av tekniske løsningsbeskrivelser med tilhørende integrasjoner og komponenter i API-ene og tjenestene
 • Bistå i valg av teknologi
 • Ha fokus på designprinsipper (skalerbare løsning), design patterns og kvalitetsindikatorer
 • Bygge opp domenekunnskap og god forretningsforståelse innen salg og billetteringsdomenet
 • Kommunisere utfordringer og føre frem til avklaringer for løsninger sammen med resten av teamet
 • Teamene jobber smidig og iterativt med kontinuerlige leveranser på Docker/Kubernetes-rigg.

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Høyere relevant utdannelse, bachelor eller mer.
 • Erfaring med å samarbeide og kommunisere godt innad i et autonomt team hvor prinsipper som DevOps, pull-requester, par-programmering og andre smidig teknikker. Minst 2 år.
 • Erfaring med asynkron kommunikasjon fortrinnsvis Apache Kafka og Kafka API-er (Streams, Consumer, Producer), minst 1 år.
 • Erfaring med utvikling i Kotlin, minst 2 år.
 • Erfaring med Cloud (Amazon Web Services, Docker, Kubernetes), minst 2 år
 • Relevant erfaring fra utviklingsverktøy og –prosesser med CI/CD, minst 2 år
 • Erfaring med monitorerings- og varslingsverktøy som for eksempel DataDog, minst 1 år
 • Erfaring med testdreven utvikling og testautomasjon samt test av integrasjoner og APIer, minst 2 år
 • Erfaring med både utvikling og design av komplekse applikasjonsintegrasjoner og API’er, minst 2 år
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git
 • Erfaring med å utforme løsningsdesign
 • Erfaring med PSPer som Aera, Nets, Vipps med flere
 • Erfaring i å jobbe med GDPR og personvern i design og utvikling, og kan beskrive og utvikle rutiner for logging, uthenting og sletting av personopplysninger

Required skills:
Kafka Kotlin Docker Kubernetes

Attached document(s):
Leverandørens Besvarelse
Apply

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.08.2022

Enddate

TBA

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00