1-2 utviklere - H5P-portefølje

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-06-9950
Published: 22.06.2022

Arbeidet som skal utføres vil være knyttet til administrasjon, opplæring og enklere utviklingsoppdrag av NDLAs H5P portefølje.

Med administrasjon mener vi dokumentasjon av innholdstyper. Oppdrag kan også være knyttet til integrering av H5P i Edlib som brukes av NDLA til å hoste H5P - https://github.com/cerpus/Edlib

Med enklere utviklingsoppdrag forstår vi gjenbruk av H5P-kode på tvers av innholdstyper, oppdatering av utdaterte biblioteker, UU justeringer og avgrensede utviklingsoppdrag, eksempelvis endre H5P Flashcard til å kunne fungerer som en gloseoppgave.

Målet med oppdraget er at NDLA skal konsolidere sin H5P satsing, bedre dokumentasjonen og utnytte synergier i H5P økologien. Dette kommer etter en periode med utvikling av flere større nye innholdstyper og høy utviklingstakt.

Dette er NDLAs H5P portefølje

  • NDLA Sequence
  • NDLA Priority
  • NDLA Category
  • NDLA Keyword
  • NDLA Discussion
  • NDLA Tiimeline
  • NDLA Topic Map
  • NDLA Interactive Board
  • NDLA Virtual Tour

Vi må ha 1-2 utviklere tilgjengelige. Vi vil tilstrebe en forutsigbar arbeidsbelastning, fra rundt 20 - 30 arbeidstimer per uke. Arbeidsbehovet vil estimeres underveis i 3 ukers sprinter, slik at leverandør kan planlegge for bruk av egne ressurser. Arbeidet er ikke begrenset til NDLAs h5p-innholdstyper. Øvrige innholdstyper kan sees her: https://h5p.org/content-types-and-applications.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

20-30 hours per week

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2024

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00