Backend Applikasjonsutvikler - Miljø

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 23-01-6617
Published: 26.01.2023

Ruter har opprettet et nytt team som heter Miljø. Teamet skal eie både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP). Eksempel på et dataprodukt i dette domene kan være temperatur i kjøretøy.

Samtidig med anskaffelsen av applikasjonsutvikler, kjøres anskaffelser på en data ingeniør. Produktlederen og analytikeren er allerede på plass. Teamet vil i første fase være bemannet med konsulenter. Løsningene består av en rekke tjenester som behandler ruteplandata og sanntidsdata fra ulike sensorer i kjøretøyene som GPS posisjoner, passasjertall, antall kjørt kilometer og miljødata. Oppdatert reiseinformasjon tilgjengeliggjøres via skjermer og høyttalere på kjøretøyene, digitale skilt på holdeplasser, appen og til åpne API-er via Entur. I tillegg brukes dataene for operasjonell trafikkhåndtering, analyseformål, forbedring av kvalitet på tjenestene og for planlegging av mobilitetstilbudet fremover.

Dataplattform og data mesh-prinsipper er under utvikling og teamet vil være en viktig bidragsyter inn i dette, og etableringen av distribuert data management i Ruter.

Om oppdraget i Team Miljø
Teamets hovedoppgaver vil være å samle inn sensor data som IoT-meldinger fra buss, trikk og båt og tilgjengeliggjøre disse på RDP i sanntid, samt å gjøre fagseksjonene i stand til å rapportere og analysere på data om miljø, forbruk og komfort om bord i kjøretøyene. Teamet skal inngå i et økosystem av team som leverer dataprodukter etter data mesh- prinsippet.

Vi ønsker oss en erfaren applikasjonsutvikler med backend-kompetanse og interesse for IoT og hendelsesdrevne løsninger. Teamet skal ha ende til ende-eierskapet over telemetri data som for eksempel forbruk, temperatur og ladestatus. Utvikleren skal først og fremst bygge nye dataprodukter, men også være en bidragsyter i etableringen av det nye teamet. Dette vil si at vedkommende både må være teknisk dyktig og samtidig ha interesse for etablering av rutiner og utviklingsprosesser for dette nye tverrfaglige teamet.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Hovedfokus for applikasjonsutvikleren vil være å ta imot IoT data fra MQTT fra våre kjøretøy, omforme og normalisere data på Kafka, koble til sanntidsstrømmer for gjennomføring av turer og tilrettelegge sanntidsdata for andre team. Utvikleren vil jobbe tett med en data engineer for å transformere data for rapportering og analyse, og skal i samarbeid løse for eksempel datakvalitetsutfordringer.

Eksempler på oppgaver kan være:

 • Bidra til å bygge en DevSecDataOps-kultur i dette nye teamet
 • Bidra til felles plattformtjenester for alle i Ruter
 • Automasjon av hele produksjonskjeden (ci/cd)
 • Utforme tester, metrikker og målinger for økt kvalitet i leveransen
 • Produkt og livsløptankegang rundt langsiktig verdibidrag
 • Tolke og løse datakvalitetsutfordringer
 • Utvikle mikrotjenester i Kotlin/Java inkl. logging og overvåkning av helse- og kvalitetsmetrikker,
 • lage automatiserte tester, produksjonssetting og oppfølging etter produksjonssetting
 • Utvikle data og hendelsesdrevene tjenester med strømmeteknologier som Kafka og Kafka streams
 • Fungere som Tech-Lead, med ansvar for arkitektur, utviklingsprinsipper, teamets tekniske
 • kompetanse og produktenes livsløp (teknisk gjeld, devops, etc)
 • Fungere som Security Champion med ansvar for å sette sikkerhet på agendaen og bistå inn i
 • Ruters sikkerhetsarbeid

Sentrale forutsetninger
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1[1], Engelsk minimum nivå B2
 • Minst fem års erfaring som backend-utvikler (fulltid, eller tilsvarende fem års fulltid over en ikke- sammenhengende periode)
 • Minimum 3 års høyere utdannelse innen IT (høgskole/universitet)
 • Utvikling i Kotlin eller Java (som primærspråk)
 • Utvikling av konteinerbaserte tjenester og orkestrering med Docker og Kubernetes
 • Utvikling av skytjenester (helst i AWS)

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Hendelsesdrevne løsninger med Kafka og Kafka streams
 • Pub/sub/IoT løsninger med MQTT
 • Design og utvikling av CI/CD pipeline og prosesser, helst med GitLab, Helm og Helmsman
 • Utvikling av data og hendelsesdrevne tjenester
 • Mikrotjenester, helst i Spring og Spring Boot
 • Tjenester med monitorering, alarmer og metrikker, og tatt en aktiv rolle i overvåkingen og oppfølgingen av tjenestene
 • Testdreven utviklingsmetodikk, altså automatisere, skrive og vedlikeholde enhets-og
 • integrasjonstester. Helst i verktøy som JUnit, Kotest, MockK, eller Kafka-streams-test-utils
 • I tillegg er det positivt at konsulenten har kjennskap til:
 • Komplekse IT-løsninger (enterprise nivå)
 • "Contract first” utvikling, helst i JSON Schema, Avro, OpenAPI og AsyncAPI
 • Python-og shell scripting
 • Forretningsforståelse og kundeorientert tilnærming
 • Kollektivtransport-domene, og/eller IoT-data

Personlige egenskaper:
Ved referansesjekk vil vi spørre om følgende egenskaper:

 • Selvstendig og selvgående
 • Initiativrik og positiv
 • Gode samarbeidsevner
 • Være analytisk og evner å se helhet
 • Strukturert og ryddig
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Liker å jobbe sammen med andre, er et positivt bidrag til teamet

Required skills:
AWS Kafka MQTT Docker Kubernetes CI/CD Java Spring

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

20.02.2023

Enddate

30.11.2023

Option to prolong

Apply before

03.02.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Fullstack utvikler - FINT KONTROLL

Request ID: 23-03-9594 Published: 2023-03-21

Vigo IKS søker etter en systemutvikler med god erfaring innenfor Java, Javascript, HTML og CSS . Hovedoppgaven vil være sammen med resten av teamet, å utvikle en autorisasjonsmodul for FINT KONTROLL løsningen. Løsningen vil være basert på RBAC.Oppgavene vil blant annet bestå iInformasjonsmodeleringDesign og utvikling av funksjonaliteten i løsningen med tilhørende tjenesterDrift av løsningenKrav til kompetanseRelevant erfaring som utvikler, rådgiver, løsningsarkitekt, virksomhetsarkitekt eller in......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-04-13
Enddate
2025-04-15
Can prolong
Languages
Apply before: 10-04-2023 15:01

Anskaffelse av brannmurteknologi - Behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag

Request ID: 23-03-2533 Published: 2023-03-21

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre anskaffelse av brannmurteknologi og har behov for faglig bistand i tilknytning til kartlegging og beskrivelse av behov, kravspesifikasjon samt bistand under evaluering og eventuelle forhandlinger.Nærmere beskrivelse av oppdragetKonsulenten skal fasilitere behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag, med et spesielt ansvar for utarbeidelse av kravspesifikasjon. Spesifiseringsfasen vil pågå fra månedsskiftet april/mai – juni 2023, evaluering og ev.......

Competence area
Other
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
2023-05-01
Enddate
2023-12-31
Languages
Norsk
Apply before: 29-03-2023 14:00