Request ID: 23-01-9132
Published: 12.01.2023

Utvikleren vil inngå i RuterSalg-teamet som består av teamleder, produkteier, løsningsarkitekt, frontend og backend utviklere og testere, til sammen 11 personer.

Utvikleren vil ha fokus på utvikling av RuterSalg BFF for planlagte nye leveranser i RuterSalg. Utviklernes oppgaver, samt fordeling og organiseringen av disse, vil kunne variere over tid for sikre nødvendig fremdrift, stabilitet og fleksibilitet i RuterSalg-teamet.

Eksempler på arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Utvikling av mikrotjenester i Kotlin (inkl. testkoding, instrumentering, kvalitetssikring, produksjonssetting og driftsoppfølging)
 • Forvalte og drifte tjenester og plattformen
 • Sette seg inn i nye teknologier og bidra til å bygge opp kompetanse i disse på teamet
 • Bidra til å bygge en DevOps-kultur ved å tenke tverrfaglig

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Minimum 3 års høyere utdannelse innen IT (høgskole/universitet). Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Lang erfaring som backend-utvikler
 • Må ha erfaring med distribuert hendelsesdrevet arkitektur, fortrinnsvis asynkron meldingsutveksling og «eventual consistency»
 • God kjennskap til og konkret erfaring med open source-teknologier, spesielt: Kafka og Kafka Streams
 • Utvikling av mikrotjenester i Kotlin (inkl. testkoding, instrumentering, kvalitetssikring, produksjonssetting og driftsoppfølging)
 • God erfaring med Kubernetes
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel om konsulenten har erfaring med

 • Spring Boot
 • Verktøy for logging og monitorering, fortrinnsvis Datadog
 • Gradle
 • AWS Public cloud
 • Utviklingsverktøy og –prosesser med kontinuerlig integrasjon/utrulling, automatisert testing (f.eks. GitLab)
 • Erfaring med både utvikling og design av komplekse applikasjonsintegrasjoner og API’er
 • Evne til å sette seg inn i behov basert på brukerhistorier og andre spesifikasjoner

Personlige egenskaper
Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:

 • Selvstendig, selvgående og tar initiativ
 • Strukturert og god evne til å dokumentere
 • God gjennomføringsevne og leveranseevne
 • Ta ansvar og eierskap til problemstillinger og følge opp til det er levert
 • Være analytisk og evner å se helhet
 • Må kunne kommunisere så andre forstår det
 • Liker å jobbe sammen med andre, er et positivt bidrag til teamet

Required skills:
Kotlin Hendelsesdrevet arkitektur Kafka Mikrotjenester Kubernetes

Desired skills:
Spring Boot AWS Gradle

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

13.02.2023

Enddate

30.11.2023

Option to prolong

Apply before

27.01.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Fullstack utvikler - FINT KONTROLL

Request ID: 23-03-9594 Published: 2023-03-21

Vigo IKS søker etter en systemutvikler med god erfaring innenfor Java, Javascript, HTML og CSS . Hovedoppgaven vil være sammen med resten av teamet, å utvikle en autorisasjonsmodul for FINT KONTROLL løsningen. Løsningen vil være basert på RBAC.Oppgavene vil blant annet bestå iInformasjonsmodeleringDesign og utvikling av funksjonaliteten i løsningen med tilhørende tjenesterDrift av løsningenKrav til kompetanseRelevant erfaring som utvikler, rådgiver, løsningsarkitekt, virksomhetsarkitekt eller in......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-04-13
Enddate
2025-04-15
Can prolong
Languages
Apply before: 10-04-2023 15:01

Anskaffelse av brannmurteknologi - Behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag

Request ID: 23-03-2533 Published: 2023-03-21

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre anskaffelse av brannmurteknologi og har behov for faglig bistand i tilknytning til kartlegging og beskrivelse av behov, kravspesifikasjon samt bistand under evaluering og eventuelle forhandlinger.Nærmere beskrivelse av oppdragetKonsulenten skal fasilitere behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag, med et spesielt ansvar for utarbeidelse av kravspesifikasjon. Spesifiseringsfasen vil pågå fra månedsskiftet april/mai – juni 2023, evaluering og ev.......

Competence area
Other
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
2023-05-01
Enddate
2023-12-31
Languages
Norsk
Apply before: 29-03-2023 14:00