Request ID: 23-02-2225
Published: 03.02.2023

Entur har ansvaret for utvikling og drift av en enhetlig løsning for kollektiv-Norge. Entur utvikler en teknologiplattform for mobilitetsbransjen i form av en nasjonal reiseplanlegger, åpne data og skal støtte den pågående jernbanereformen og ITS-direktivet Norge er forpliktet til. Team Rute og Reiseplanlegging utvikler og forvalter plattformen for å kunne motta, validere, sammenstille og dele data gjennom åpne api-er og datafiler/-strømmer. Plattformen teamet arbeider med skal støtte opp under et bedre felles kollektivtilbud i et samfunnsnyttig og bærekraftig perspektiv. Dette igjennom å tilby søk og planlegging av reiser på tvers av de forskjellige operatører og transportmidler som tog, buss, trikk og ferge og nye mobilitetsaktører innen mobilitetssegmentet.

Entur AS har behov for 1 konsulent som skal bistå team Rute og Reiseplanlegging med utvikling og DevOps. Konsulenten skal utvikle i samarbeid med teamet en plattform for datainnsamling, validering og utvikling av nasjonal reiseplanlegger og deling av åpne data. Oppdraget inkluderer blant annet design, arkitektur, utvikling av open source tjenester i samarbeid med andre utviklerteam hos Entur og internasjonalt. Arbeidet krever kunnskaper om Java utvikling, event drevet arkitektur, standardisering av data flyter og realtids håndtering av store datamengder.

Kunden forbeholder seg retten til å benytte konsulenten til andre lignende oppgaver i virksomheten.

Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:

 • Utvikle ny og forbedret funksjonalitet i Java-baserte applikasjoner:
 • Delta i alle faser av systemutvikling, fra behov, planlegging og utvikling, og til forvaltning
 • Teamet er et fullstack utviklingsteam med hovedvekt på backend. Etterspurt ressurs vil primært jobbe backend, men det er ønskelig at ressursen også kan bidra i frontend utvikling.
 • Delta i utarbeidelse av løsningsdesign
 • Bidra i etablerte internasjonale open source prosjekter
 • Kodeproduksjon av høy kvalitet
 • Bidra i ulike prosjekter og produktutvikling

KRAV TIL KOMPETANSE OG ERFARING
Minimumskrav til formell kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Konsulenten må kommunisere godt på norsk, som er arbeidsspråket i Entur. Svensk eller dansk med god forståelse av norsk er tilstrekkelig til å oppfylle kravet.
 • Konsulenten må ha minimum 3 års arbeidserfaring som fullstack-utvikler med hovedfokus på Java.
 • Konsulenten må ha erfaring med smidig utvikling og DevOps-prosesser.
 • Konsulenten må ha erfaring med API-utvikling (REST/GraphQL) og tjenesteorienterte prinsipper som micro services- og eventdrevet arkitektur.
 • Konsulenten må ha erfaring med test-drevet utvikling og automatisert testing.

Følgende legges til grunn utover minstekravene:

 • Grad av fullstack utviklerkompetanse, med hovedtyngde på backend med dybdekunnskap innenfor Java, Spring, PostgreSQL, Hibernate, Redis eller tilsvarende språk/rammeverk.
 • Grad av erfaring fra tilsvarende utviklingsmiljø og teknologistack som det som benyttes i Entur: Docker, Kubernetes, GCP, Kafka, Terraform, Helm, Harness, Circleci, Apigee.
 • Grad av erfaring fra tilsvarende DevOps utviklingsprosjekt med fullstack utviklingsteam som tar ansvar for egen kode også i produksjon.
 • Grad av erfaring med systemutvikling med internasjonale datamodeller og standarder, (f.eks. Transmodel, NeTEx, SIRI, GTFS og GBFS) og samspillet mellom disse
 • Grad av erfaring med «community-basert» utvikling av open source-prosjekter.

Vedståelsefrist: 24.03.2023
Tilbudet er bindende helt frem til vedståelsesfristen har løpt ut eller kontrakt er signert. Forbehold om mellomsalg eller tilsvarende før vedståelsesfristen har løpt ut, vil medføre avvisning.

Required skills:
Java DevOps API GraphQL

Desired skills:
Spring Hibernater Docker Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

01.04.2023

Enddate

01.04.2024

Apply before

16.02.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Fullstack utvikler - FINT KONTROLL

Request ID: 23-03-9594 Published: 2023-03-21

Vigo IKS søker etter en systemutvikler med god erfaring innenfor Java, Javascript, HTML og CSS . Hovedoppgaven vil være sammen med resten av teamet, å utvikle en autorisasjonsmodul for FINT KONTROLL løsningen. Løsningen vil være basert på RBAC.Oppgavene vil blant annet bestå iInformasjonsmodeleringDesign og utvikling av funksjonaliteten i løsningen med tilhørende tjenesterDrift av løsningenKrav til kompetanseRelevant erfaring som utvikler, rådgiver, løsningsarkitekt, virksomhetsarkitekt eller in......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-04-13
Enddate
2025-04-15
Can prolong
Languages
Apply before: 10-04-2023 15:01

Anskaffelse av brannmurteknologi - Behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag

Request ID: 23-03-2533 Published: 2023-03-21

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre anskaffelse av brannmurteknologi og har behov for faglig bistand i tilknytning til kartlegging og beskrivelse av behov, kravspesifikasjon samt bistand under evaluering og eventuelle forhandlinger.Nærmere beskrivelse av oppdragetKonsulenten skal fasilitere behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag, med et spesielt ansvar for utarbeidelse av kravspesifikasjon. Spesifiseringsfasen vil pågå fra månedsskiftet april/mai – juni 2023, evaluering og ev.......

Competence area
Other
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
2023-05-01
Enddate
2023-12-31
Languages
Norsk
Apply before: 29-03-2023 14:00