Frontend & Fullstack - Politiets våpenregister

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 23-02-3102
Published: 01.02.2023

Brønnøysundregistrene søker en frontend utvikler og en fullstack utvikler til prosjektet, politiets nasjonale våpenregister.

Nærmere beskrivelse av oppdraget
Oppdragets overordnede formål er å bidra til å utvikle en ny og moderne funksjonalitet for politiets nasjonale våpenregister.

Registeret skal inneholde informasjon om sivile skytevåpen, våpeneiere og knytningen mellom våpen og eier. Våpen tilhørende politiet og Forsvaret omfattes ikke av registeret. Løsninger for søknader og behandling av disse, skal utvikles av Politiets IT-tjeneste. Øvrige forretningsprosesser i den nye digitale våpenforvaltningen skal utvikles av Brønnøysundregistrene.

Nytt våpenregister skal:

 • Være effektivt og brukervennlig for alle sentrale aktører
 • Ha mulighet for å ta ut nødvendig statistikk
 • Være digitalt integrert mot saksbehandlingsløsning
 • Tilby selvbetjeningsløsninger
 • Være integrert mot de av politiets operative systemer som POD bestemmer

Arbeidsoppgaver

 • Design og utvikling av løsninger for digital våpenforvaltning i produktteamet som jobber med nytt våpenregister hos Brønnøysundregistrene
 • Samarbeid med Politiets IT-tjeneste for integrasjoner med deres løsninger
 • Samarbeid med Politidirektoratet rundt krav og løsninger på disse

Krav til kompetanse for Fullstack utvikler

 • Minimum 3 års utdannelse innenfor informasjonsteknologi
 • Relevant dokumentert erfaring fra arbeid som backend- og/eller frontend-utvikler basert på Java/Kotlin og/eller Javascript/Typescript.
 • Relevant kompetanse på utvikling, herunder kompetanse på systemdesign, systemarkitektur, mikrotjenester, modellering, programmering, automatisert testing, optimalisering og feilsøking.
 • Relevant kompetanse på smidig systemutviklingsmetodikk og testdrevet utvikling, deriblant kompetanse på verktøy for kontinuerlig integrasjon, bygging, automatisert testing, parprogrammering, kodegjennomgang, ytelsestesting, versjonsstyring og dokumentasjon.
 • Erfaring med utvikling av løsninger på Sky-plattform med bruk av Docker, kubernetes/Openshift
 • Erfaring med utvikling av mikrotjenester, event-drevet arkitektur og bruk av rammeverk som Spring Boot, eller tilsvarende.
 • Erfaring med Relasjonsdatabaser, dokumentdatabaser, eventstrømløsninger, som PostgreSQL, Elasticsearch, Kafka og kan vurdere når teknologien er hensiktsmessig.
 • Relevant erfaring med frontend utvikling med bruk av f.eks. HTML5, Javascript/Typescript, CSS og React/NextJS.
 • Erfaring med testdrevet utvikling med på frontend og backend
 • Erfaring med bygging av frontend-løsninger basert på WCAG standarden og WAI-ARIA prinsippene.

Krav til kompetanse for Frontend utvikler

 • Minimum 3 års utdannelse innenfor informasjonsteknologi
 • Minimum 3 års dokumentert erfaring som frontend utvikler fra større IT-prosjekter hvor smidig utviklingsmetodikk er benyttet
 • Erfaring i utvikling av Javascript og/eller Typescript applikasjoner
 • Erfaring med utvikling av containerbaserte applikasjoner
 • Konsulenten skal kunne dokumentere minimum 1 års erfaring med utvikling med rammeverk som React, Nextjs
 • Erfaring med utvikling applikasjoner som ivaretar universell utforming, responsivt design, WCAG krav og WAI-ARIA prinsipper
 • Erfaring med bruk av Rest API og bruk av OAuth2 som autentiseringsmekanisme

Required skills:
Java Kotlin Javascript Typescript Kubernetes Docker Next.js

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

06.03.2023

Enddate

06.03.2024

Option to prolong

Apply before

10.02.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Fullstack utvikler - FINT KONTROLL

Request ID: 23-03-9594 Published: 2023-03-21

Vigo IKS søker etter en systemutvikler med god erfaring innenfor Java, Javascript, HTML og CSS . Hovedoppgaven vil være sammen med resten av teamet, å utvikle en autorisasjonsmodul for FINT KONTROLL løsningen. Løsningen vil være basert på RBAC.Oppgavene vil blant annet bestå iInformasjonsmodeleringDesign og utvikling av funksjonaliteten i løsningen med tilhørende tjenesterDrift av løsningenKrav til kompetanseRelevant erfaring som utvikler, rådgiver, løsningsarkitekt, virksomhetsarkitekt eller in......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-04-13
Enddate
2025-04-15
Can prolong
Languages
Apply before: 10-04-2023 15:01

Anskaffelse av brannmurteknologi - Behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag

Request ID: 23-03-2533 Published: 2023-03-21

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre anskaffelse av brannmurteknologi og har behov for faglig bistand i tilknytning til kartlegging og beskrivelse av behov, kravspesifikasjon samt bistand under evaluering og eventuelle forhandlinger.Nærmere beskrivelse av oppdragetKonsulenten skal fasilitere behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag, med et spesielt ansvar for utarbeidelse av kravspesifikasjon. Spesifiseringsfasen vil pågå fra månedsskiftet april/mai – juni 2023, evaluering og ev.......

Competence area
Other
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
2023-05-01
Enddate
2023-12-31
Languages
Norsk
Apply before: 29-03-2023 14:00