Request ID: 23-02-4561
Published: 09.02.2023

For vår kunde i energi sektoren søker vi etter en Fullstack .NET utvikler.

Bakgrunn

Kundens drift av transmisjonsnettet og utøvelsen av systemansvaret for det norske kraftsystemet krever omfattende IKT-løsninger, og IKT utgjør derfor en sentral del av neste generasjon kraftsystem.

Vi søker dyktige og ambisiøse senior-utviklere med solid erfaring og sterk kompetanse på .NET- og web-utvikling, både frontend og backend. Utviklerne skal inngå i et smidig team med erfarne senior-utviklere. De aktuelle systemene som teamet har ansvaret for utvikles kontinuerlig utfra et smidig tankesett, med hyppige leveranser til produksjon. Det arbeides både med ny funksjonalitet og forbedring av eksisterende funksjonalitet.

Det største systemet, Fosweb, er et komplekst, virksomhetskritisk system med svært høye krav til datakvalitet, sikkerhet og pålitelighet. Systemet består både av .NET-baserte web-applikasjoner og maskin-maskin grensesnitt, der begge har som hensikt å samle inn data om kraftsystemet. Fosweb har grensesnitt mot forskjellige brukergrupper, både interne brukere og eksterne selskaper.

Arbeidsoppgaver
Teamet har totalansvar fra kravanalyse til produksjonssetting for sine respektive applikasjoner, samt håndtering av drift- og vedlikeholdsmessige hendelser. Utviklerne må derfor kunne jobbe på samtlige lag i en applikasjon og i alle faser fra analyse, dokumentasjon av krav, design av gode brukergrensesnitt, arkitektur- og designvurderinger, programmering/test, utrulling til produksjon og applikasjonsdrift. Det kreves gode evner både på team-arbeid og selvstendig arbeid. Det er også viktig med gode egenskaper når det gjelder kommunikasjon med brukere og forretningssiden.

Krav til kompetanse og erfaring:

 • Dyktig .NET/web-utvikler med lang erfaring på web-utvikling generelt, både frontend og backend
 • Lengre erfaring og spisskompetanse på web-teknologier basert på CSS3, HTML5 og Javascript.
 • Erfaring med rammeverk for single-page applikasjoner.
 • Solid erfaring med smidig utvikling og hyppige leveranser til produksjon, på systemer med høye krav til kvalitet og stabilitet.
 • Erfaring med Scrum og/eller Kanban, samt DevOps prinsipper og -tankegang.
 • God erfaring med verktøy og metoder for kontinuerlig integrasjon og automatisert deployment til test og produksjon
 • Testdrevet utvikling, samt automatisert web-testing
 • Parprogrammering og peer-review av kode
 • Solid erfaring med SQL-databaser
 • God på å jobbe med krav-analyse, inkl. håndtering av komplekse og uklare krav
 • God på team-arbeid, men samtidig også selvgående og med evner til å være pådriver
 • Erfaring med gode forvaltningsrutiner gjennom livsløpet til et system

I tillegg bør rett kandidat også ha erfaring med flere av følgende metodikker, verktøy og teknologier:

 • Frontend: React, Typescript, Durandal/KnockoutJS, Javascript, Sass
 • Backend: Web API, NServiceBus, NHibernate, RoundhousE
 • Database: SQL Server, Oracle
 • Test: Cypress, Jasmine, Jest, NUnit/xUnit
 • CI: Gitlab, TeamCity, Cake, Octopus Deploy
 • Utvikling av brukervennlige løsninger, inkl. interaksjonsdesign
 • Kontinuerlig integrasjon og automatisert deployment til test og produksjon

Required skills:
.NET C# HTML Javascript SQL

Desired skills:
React Oracle

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

ASAP

Enddate

20.03.2025

Option to prolong

Apply before

01.01.1970

Apply ASAP
Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Fullstack utvikler - FINT KONTROLL

Request ID: 23-03-9594 Published: 2023-03-21

Vigo IKS søker etter en systemutvikler med god erfaring innenfor Java, Javascript, HTML og CSS . Hovedoppgaven vil være sammen med resten av teamet, å utvikle en autorisasjonsmodul for FINT KONTROLL løsningen. Løsningen vil være basert på RBAC.Oppgavene vil blant annet bestå iInformasjonsmodeleringDesign og utvikling av funksjonaliteten i løsningen med tilhørende tjenesterDrift av løsningenKrav til kompetanseRelevant erfaring som utvikler, rådgiver, løsningsarkitekt, virksomhetsarkitekt eller in......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-04-13
Enddate
2025-04-15
Can prolong
Languages
Apply before: 10-04-2023 15:01

Anskaffelse av brannmurteknologi - Behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag

Request ID: 23-03-2533 Published: 2023-03-21

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre anskaffelse av brannmurteknologi og har behov for faglig bistand i tilknytning til kartlegging og beskrivelse av behov, kravspesifikasjon samt bistand under evaluering og eventuelle forhandlinger.Nærmere beskrivelse av oppdragetKonsulenten skal fasilitere behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag, med et spesielt ansvar for utarbeidelse av kravspesifikasjon. Spesifiseringsfasen vil pågå fra månedsskiftet april/mai – juni 2023, evaluering og ev.......

Competence area
Other
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
2023-05-01
Enddate
2023-12-31
Languages
Norsk
Apply before: 29-03-2023 14:00