Senior backend utvikler - RuterSalg

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 23-08-0127
Published: 18.08.2023

Ruter søker en erfaren og senior backend applikasjonsutvikler til RuterSalg teamet som er godt kjent med systemer for asynkron meldingsutveksling.
Det er nå behov for en erfaren backendutvikler som kan bidra til å videreføre arbeidet med å utvikle RuterSalg. Konsulenten bør minst har 5 års erfaring med backendutvikling, og erfaring med distribuert hendelsesdrevet arkitektur, fortrinnsvis asynkron meldingsutveksling og «eventual consistency»

Ruter har utviklet en egen løsning (RuterSalg) for salg av billetter i betjente kanaler, som i dag benyttes ombord i kjøretøy og hos forhandlere. Løsningen består av en egenutviklet android-app som front-end og egenutviklet backend for frontend (BFF). Disse benytter i tillegg Ruters egne baksystemer for salg- og betalingstjenester, samt Entur sine nasjonale tjenester for billettering.

Om RuterSalg-teamet
RuterSalg er et tverrfaglig team som ivaretar utvikling, drift og forvaltning av egenutviklede løsninger knyttet til salg og distribusjon. Porteføljen omfatter i dag:

 • Salgsløsning på ca. 1000 busser, båter og minibusser (RuterSalg)
 • Salgsløsning hos forhandlere som kiosker, butikker, bensinstasjoner m.m. (RuterSalg)
 • Salgsløsning for Brakar (BrakarSalg)
 • Salgsløsning for Østfold kollektivtrafikk (ØKTSalg)

Videre er følgende løsninger i utvikling eller på prioriteringsliste:

 • Salgsløsning for Agder kollektivtrafikk (AKT)
 • Eksternt API RuterSalg Kundesenterløsning

Løsningene som utvikles kan også brukes i kollektivsamarbeidet som Ruter er deltagende i, og konsulenten vil da være bidragsytende mot de andre partene i dette samarbeidet. RuterSalg-teamet ivaretar i dag kodeforvaltning, feilretting og utvikling av de nevnte løsningene.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Utvikleren vil inngå i RuterSalg-teamet som består av teamleder, produktleder, løsningsarkitekt, frontend og backend utviklere og testere, til sammen 11 personer.
Utvikleren vil ha fokus på utvikling av RuterSalg BFF for planlagte nye leveranser i RuterSalg. Utviklernes oppgaver, samt fordeling og organiseringen av disse, vil kunne variere over tid for sikre nødvendig fremdrift, stabilitet og fleksibilitet i RuterSalg-teamet.

Eksempler på arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Utvikle mikrotjenester i Kotlin inkl. logging og overvåkning av helse- og kvalitetsmetrikker, lage automatiserte tester, produksjonssetting og oppfølging etter produksjonssetting
 • Utvikle data og hendelsesdrevene tjenester med strømmeteknologier som Kafka og Kafka streams
 • Forvalte og drifte tjenester og plattformen
 • Sette seg inn i nye teknologier og bidra til å bygge opp kompetanse i disse på teamet
 • Bidra til å bygge en DevOps-kultur ved å tenke tverrfaglig
 • Muligheter for å fungere som Security Champion med ansvar for å sette sikkerhet på agendaen og bistå inn i Ruters sikkerhetsarbeid

Krav

 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1[1], Engelsk minimum nivå B2
 • Minimum relevant høyere utdannelse innen IT (høgskole/universitet). Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Minimum relevant erfaring som backend-utvikler (fulltid, eller tilsvarende fem års fulltid over en ikke-sammenhengende periode)
 • Må ha erfaring med distribuert hendelsesdrevet arkitektur, fortrinnsvis asynkron meldingsutveksling og «eventual consistency»
 • God kjennskap til og konkret erfaring med Kafka og Kafka Streams – eller lignende teknologier
 • Utvikling av mikrotjenester i Kotlin (inkl. testkoding, instrumentering, kvalitetssikring, produksjonssetting og driftsoppfølging)

Det er en fordel hvis kandidaten har:

 • Erfaring med containere og bruk av Docker/Kubernetes
 • Erfaring med Spring Boot
 • Erfaring med utvikling av tjenester med monitorering, alarmer og metrikker, fortrinnsvis i Datadog, og tatt en aktiv rolle i overvåkingen og oppfølgingen av tjenestene
 • Erfaring med utvikling av skytjenester
 • Erfaring med utviklingsverktøy og –prosesser for kontinuerlig integrasjon/utrulling (f.eks. GitLab)
 • Erfaring med testdreven utviklingsmetodikk, altså automatisere, skrive og vedlikeholde enhets- og integrasjonstester
 • Erfaring med både utvikling og design av applikasjonsintegrasjoner og API’er
 • Evne til å sette seg inn i behov basert på brukerhistorier og andre spesifikasjoner

Required skills:
Kafka Kotlin

Desired skills:
Docker Kubernetes Spring Boot

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

01.10.2023

Enddate

30.09.2024

Apply before

26.08.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Techlead til dataplattformteamet

Request ID: 24-07-0052 Published: 2024-07-08

Ruter sin tech lead går over i ny stilling, og Tet Digital søker derfor ny tech lead til dataplattformteamet. Tech lead i teamet har ansvar for å utvikle medarbeiderne, ta viktige teknologiske beslutninger, og fastsette den videre teknologiske retningen for Tet Digital.  Rollen er sentral og vil være viktig i arbeidet med å hjelpe andre team med å implementere dataplattformtjenestene.   Om Dataplattform-teamet Teamet har en sentral rolle, og alle produktteamene er våre viktigste kunder. Teamet s......

Competence area
Development, Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-09-16
Enddate
2025-09-16
Languages
Norsk
Apply before: 12-08-2024 12:00

Frontendutvikler (mobil-app)

Request ID: 24-07-1145 Published: 2024-07-08

For vår kunde Ruter søker vi etter en Frontend utvikler som skal jobbe med å videreutvikle mikromobilitetstjenestene i Ruter-appen. Team Mobilitet dyp-integrerer mikromobilitetstjenestene i Ruter-appen (sykkel, elsykkel og elsparkesykkel) i forretningsområdene Tet Digital leverer tjenester til. Vi samarbeider tett med leverandører som Voi, Ryde, TIER, Oslo Bysykkel og Bolt. Forståelse av markedet, reguleringer, forretningsregler, brukeropplevelse, reisebehov og integrasjon mot leverandørenes API......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-09-02
Enddate
2025-09-02
Languages
Norsk
Apply before: Closed