Request ID: 23-08-1532
Published: 01.08.2023

Ruter søker opptil fem (-5-) front end utviklere til ulike produktteam i Ruter for å sette fokus på helhetlig kundeopplevelse i våre web-kanaler. Dette gjelder områdene Ruters design system, DPI (Digital Passasjer informasjon), redesign av ruter.no samt produktadmin portalen. Front end utviklerne vil jobbe i tverrfaglige produktteam, tett med designer, produktleder og domeneeksperter.

I tillegg vil front end utviklerne inngå i vårt eksisterende fagmiljø for web, og vil bidra inn med sin kompetanse og engasjement for å gi dette fagmiljøet et skikkelig løft ved å bidra på tvers.

Om oppdraget
Vi ønsker å gi brukerne et helhetlig inntrykk av Ruter uavhengig av hvilken kanal de møter oss på. Kundeorientert design og utvikling av Ruterappen har gitt et skikkelig løft på mobile flater. Webløsninger som ruter.no og skjermer gjenstår, hvor vi nå ønsker å sette fokus på. Dette er derfor en generell utlysning etter front end kompetanse for å styrke kompetanse på webutvikling på respektive områder. Front-end utviklerne vi engasjerer vil gå inn i respektive produktområder etter det vi anser som gode sammensetninger. Totalt ser vi etter 5 front end utviklere inn i for web-satsning.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver vil variere i noe grad basert på hvilke produktteam man går inn i.

Utviklerene må forvente å jobbe både med de andre i eget team og å jobbe sammen med folk fra andre team i Ruter. Vi skal bygge og forvalte, teste og deploye våre egne tjenester. I tillegg skal vi også støtte at andre kan drifte deler av våre tjenester.

Vi ønsker oss personer som vet hva det vil si å jobbe med produktutvikling og har jobbet i organisasjoner som har et slikt fokus. Du vil jobbe i fremoverlente og tverrfaglige team, tett med designer, produktleder og domeneeksperter. Design og arkitektur valg som støtter opp under moderne webutvikling vil være sentralt i alle produktområdene.

Som person er du proaktiv, oppdatert på det faglige, evne å vurdere langsiktige konsekvenser, men leverer inkrementelt og smidig (Think big, start small)

Oppdragsspesifikk kvalitet og kompetanse
For de(n) konkrete personen(e) som tilbys legges det vekt på egnethet samtutdanning, kompetanse og relevant erfaring innenfor de fagfeltene som etterspørres.

 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2
 • Vise til erfaring med utvikling i React
 • Vise til erfaring med Typescript
 • Vise til erfaring med CSS, SASS, Tailwind og/eller andre utility-rammeverk
 • Vise til erfaring med webpack, rollup, parcel og/eller andre byggverktøy/bundlere
 • Vise til erfaring med implementering av kravene til universell utforming
 • Vise til erfaring med React Testing Library, Jest eller Cypress
 • Vise til erfaring med å sette opp deployment pipeline (fortrinnsvis Gitlab)

Det er en fordel at kandidaten har følgende kompetanse:

 • Vise til erfaring med Docker, Kubernetes og AWS
 • Vise til erfaring med arkitekturdesign av moderne webløsninger
 • Erfaring med monorepos (NX)
 • Vise til erfaring med å rulle ut komplekse løsninger med en iterativ tilnærming i smidige produktorganisasjoner

Required skills:
React Typescript CSS

Desired skills:
AWS Docker Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

01.09.2023

Enddate

31.01.2024

Apply before

09.08.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00