Backend Java Applikasjonsutvikler

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 23-08-4253
Published: 16.08.2023

Ruter skal opprette et nytt team som heter Operatørportalen og vi søker etter en applikasjonsutvikler (backend). Teamet skal eie både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles med operatørene i en selvbetjent løsning. Eksempel på et dataprodukt i dette domene kan være datakvalitet på dataleveranser fra kjøretøy. Teamet vil i oppstartsfasen bestå av techlead, en applikasjonsutvikler, en data engineer og en intern produktleder. Ruters visjon er å skape bærekraftig bevegelsesfrihet i hovedstadsområdet, med en digital og fysisk brukeropplevelse i verdensklasse. Det krever et stort stykke videre arbeid med å behandle plan- og sanntids-data fra våre planleggere og operatører, og omforme dette til treffsikre, sammenhengende kundeopplevelser.

Vi er en viktig samfunnsaktør som bidrar til å gjøre hovedstadsområdet til et attraktivt område å bo, arbeide og feriere i. Daglig foretas det mer enn én million reiser med Ruters tilbud, det tilsvarer 55 % av kollektivtrafikken i Norge. Vi er 300 ansatte, har en omsetning på ca. 10 milliarder og holder til i Oslo sentrum. Ruter eies av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %). Løsningene i tjenesteproduksjonsdomenet består av en rekke tjenester som behandler ruteplandata og sanntidsdata fra ulike sensorer i kjøretøyene som GPS posisjoner, passasjertellinger, antall kjørt kilometer og miljødata. Oppdatert reiseinformasjon tilgjengeliggjøres via skjermer og høyttalere på kjøretøyene, digitale skilt på holdeplasser, appen og til åpne API-er via Entur. I tillegg brukes dataene for operasjonell trafikkhåndtering, analyseformål, forbedring av kvalitet på tjenestene og for planlegging av mobilitetstilbudet fremover.

Dataplattform og data mesh - prinsipper er under utvikling og teamet vil være en viktig bidragsyter inn i dette, og etableringen av distribuert data management i Ruter.

Om oppdraget
Team Operatørportalens hovedoppgave vil være lage en selvbetjent portal for oppfølging av datakvalitet på dataleveranser fra operatørenes kjøretøy. Ved å samle inn SLA meldinger fra andre team på RDP og presentere oppnådd leveransekvalitet for våre operatører i sanntid, samt å gjøre operatørene i stand til selvbetjent og transparent å analysere datagrunnlaget for SLA meldingene. Teamet skal eie beregninger av leveransekvalitet og eventuelle gebyrer. Teamet skal inngå i et økosystem av team som leverer dataprodukter etter data mesh - prinsippet.

Vi ønsker oss en erfaren applikasjonsutvikler med backend-kompetanse og interesse for data og hendelsesdrevne løsninger. Utvikleren skal først og fremst bygge nye dataprodukter, men også være en bidragsyter i etableringen av det nye teamet. Dette vil si at vedkommende både må være teknisk dyktig og samtidig ha interesse for etablering av rutiner og utviklingsprosesser for dette nye tverrfaglige teamet.

I første omgang er utvikleren tiltenkt å jobbe i tjenesteproduksjonsdomenet, men vil også kunne gå inn i andre oppdrag for Ruter.

Hovedfokus for applikasjonsutvikleren vil være å ta imot SLA meldinger, beregne leveransekvalitet og eventuelle gebyrer over måleperioder og turer. Utviklerne jobber tett med en data ingeniør for å transformere data for rapportering og analyse, og skal i samarbeid løse for eksempel datakvalitetsutfordringer.

Eksempler på oppgaver kan være:

 • Bidra til å bygge en DevSecDataOps-kultur i teamet
 • Bidra til felles plattformtjenester for alle i Ruter
 • Automasjon av hele produksjonskjeden (ci/cd)
 • Utforme tester, metrikker og målinger for økt kvalitet i leveransen
 • Produkt og livsløptankegang rundt langsiktig verdibidrag
 • Tolke og løse datakvalitetsutfordringer
 • Utvikle mikrotjenester i Kotlin/Java inkl. logging og overvåkning av helse- og kvalitetsmetrikker, lage automatiserte tester, produksjonssetting og oppfølging etter produksjonssetting
 • Utvikle data og hendelsesdrevene tjenester med strømmeteknologier som Kafka og Kafka streams
 • Kunne fungere som Tech-Lead, med ansvar for arkitektur, utviklingsprinsipper, teamets tekniske kompetanse og produktenes livsløp (teknisk gjeld, devops, etc)
 • Kunne fungere som Security Champion med ansvar for å sette sikkerhet på agendaen og bistå inn i Ruters sikkerhetsarbeid

Krav til kompetanse

 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2
 • Minst fem års erfaring som backend-utvikler (fulltid, eller tilsvarende fem års fulltid over en ikke-sammenhengende periode)
 • Minimum 3 års høyere utdannelse innen IT (høgskole/universitet)
 • Utvikling i Kotlin eller Java (som primærspråk)
 • Utvikling av konteinerbaserte tjenester og orkestrering med Docker og Kubernetes
 • Utvikling av skytjenester (helst i AWS)
 • Data og hendelsesdrevne løsninger med Kafka og Kafka streams
 • Design og utvikling av CI/CD pipeline og prosesser, helst med GitLab, Helm og Helmsman
 • Mikrotjenester, helst i Spring og Spring Boot
 • Tjenester med monitorering, alarmer og metrikker, og tatt en aktiv rolle i overvåkingen og oppfølgingen av tjenestene
 • Testdreven utviklingsmetodikk, altså automatisere, skrive og vedlikeholde enhets-og integrasjonstester. Helst i verktøy som JUnit, Kotest, MockK, eller Kafka-streams-test-utils

Det er en fordel at kandidaten har følgende kompetanse:

 • Erfaring med å jobbe i en produktorganisasjon
 • Komplekse IT-løsninger (enterprise nivå)
 • "Contract first” utvikling, helst i JSON Schema, Avro, OpenAPI og AsyncAPI
 • Python-og shell scripting
 • Forretningsforståelse og kundeorientert tilnærming
 • Dataplattform og data mesh - tankegang
 • Kollektivtransport-domene

Required skills:
Java Kotlin Docker Kubernetes AWS Kafka Spring

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

11.09.2023

Enddate

31.12.2024

Apply before

23.08.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Techlead til dataplattformteamet

Request ID: 24-07-0052 Published: 2024-07-08

Ruter sin tech lead går over i ny stilling, og Tet Digital søker derfor ny tech lead til dataplattformteamet. Tech lead i teamet har ansvar for å utvikle medarbeiderne, ta viktige teknologiske beslutninger, og fastsette den videre teknologiske retningen for Tet Digital.  Rollen er sentral og vil være viktig i arbeidet med å hjelpe andre team med å implementere dataplattformtjenestene.   Om Dataplattform-teamet Teamet har en sentral rolle, og alle produktteamene er våre viktigste kunder. Teamet s......

Competence area
Development, Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-09-16
Enddate
2025-09-16
Languages
Norsk
Apply before: 12-08-2024 12:00

Frontendutvikler (mobil-app)

Request ID: 24-07-1145 Published: 2024-07-08

For vår kunde Ruter søker vi etter en Frontend utvikler som skal jobbe med å videreutvikle mikromobilitetstjenestene i Ruter-appen. Team Mobilitet dyp-integrerer mikromobilitetstjenestene i Ruter-appen (sykkel, elsykkel og elsparkesykkel) i forretningsområdene Tet Digital leverer tjenester til. Vi samarbeider tett med leverandører som Voi, Ryde, TIER, Oslo Bysykkel og Bolt. Forståelse av markedet, reguleringer, forretningsregler, brukeropplevelse, reisebehov og integrasjon mot leverandørenes API......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-09-02
Enddate
2025-09-02
Languages
Norsk
Apply before: Closed