Senior backend utvikler - RuterKontroll

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 23-08-5852
Published: 18.08.2023

Ruter ønsker en erfaren backend-utvikler med god kompetanse på Kafka, til RuterKontroll- teamet. Utvikleren skal være med og bygge opp backendløsningen vår. Ruter ønsker oss en utvikler som har lyst til å være med oss å lage en løsning basert på de beste verktøyene i vår del av markedet, og som skal løse en spennende og utfordrende problemstilling: Hvordan få opp betalingsandelen blant de reisende samtidig som vi ivaretar våre gode kunder og våre dyktige kontrollører på en best mulig måte.

Løsningen som nå bygges skal erstatte eksisterende løsninger under paraplyen RuterKontroll. Teamets ansvar inkluderer både programvare og periferiutstyr som brukes av billettkontrollørene samt en løsning for rapportering og styring internt (i dag en web-basert portal), api-er mot andre aktører (som EnTur) med mer.

Siden vi nå skal bygge en ny løsning, vil vi basere den på noen av de beste verktøyene i dagens marked med utgangspunkt i Ruters tech-stack. Vi ser derfor etter deg som har lyst til å jobbe i en stack der vi har Android native med Jetpack Compose på frontend, og med Kotlin, Kafka og PostgreSQL på backend. Ruter bruker Kafka og Snowflake for å dele data og har løsningene sine i stor grad hos AWS.

Vi er et team som jobber tett sammen, der vi er opptatt av at alle får være med å bidra – og forventes å bidra – på alle områder de har interesse av. Vi jobber etter smidige metoder, med OKR og monday committs/friday wins i sentrum. Vi sitter noen dager i uka sammen på kontoret hos Ruter, og noen dager hjemme eller på nærkontor.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Teamet skal – med den nye backend-utvikleren på plass - bestå av tech lead, tre utviklere, produktleder, forretningsrådgiver, designer og driftsressurs med ansvar for ekstern support mm.

Backend-utvikleren må forvente å jobbe både med de andre i eget team og å jobbe sammen med folk fra andre team i Ruter. Vi er av de første som tar i bruk Ruters fremtidige tekniske løsninger, og du vil være med og setter standarden for hvordan vi skal jobbe i disse. Vi skal bygge og forvalte, teste og deploye våre egne tjenester. I tillegg skal vi også støtte at andre kan drifte deler av våre tjenester. Vi ønsker oss en utvikler som har lyst til å jobbe og bidra i et framoverlent team med høy takhøyde der du forventes å selv ta initiativ og ansvar for å finne og lage de gode løsningene..

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Utvikling og test av backendløsninger
 • Å bygge løsninger for, og selv ta ansvar for, effektiv drift
 • Dialog med brukere, designer, driftsansvarlige, andre team og andre utviklere
 • Dokumentasjon og støtte for den delen av driften som ikke teamet selv ivaretar

Krav 

 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2
 • Minimum relevant høyere utdannelse innen IT (høgskole/universitet). Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Minimum relevant erfaring som backend-utvikler (fulltid, eller tilsvarende fem års fulltid over en ikke-sammenhengende periode)
 • Må ha erfaring med distribuert hendelsesdrevet arkitektur, fortrinnsvis asynkron meldingsutveksling og «eventual consistency»
 • God kjennskap til og konkret erfaring med Kafka og Kafka Streams – eller lignende teknologier
 • Utvikling av mikrotjenester i Kotlin
 • Erfaring med Kubernetes
 • Erfaring med PostgreSQL

Det er en fordel vis kandidaten har:

 • Erfaring med utvikling av tjenester med monitorering, alarmer og metrikker, fortrinnsvis i Datadog, og tatt en aktiv rolle i overvåkingen og oppfølgingen av tjenestene
 • Erfaring med utvikling av skytjenester, gjerne med AWS
 • Erfaring med utviklingsverktøy og –prosesser for kontinuerlig integrasjon/utrulling (f.eks. GitLab)
 • Erfaring med testdreven utviklingsmetodikk, altså automatisere, skrive og vedlikeholde enhets- og integrasjonstester
 • Erfaring med både utvikling og design av applikasjonsintegrasjoner og API’er
 • Evne til å sette seg inn i behov basert på brukerhistorier og andre spesifikasjoner

Required skills:
Kotlin Kafka AWS Kubernetes PostgreSQL

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

15.09.2023

Enddate

31.08.2024

Apply before

26.08.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00