Request ID: 23-08-6259
Published: 17.08.2023

NRK sin teknologidivisjon trenger nå å styrke seg på kvalitet og ser derfor etter en dyktig backend-utvikler til å jobbe med publikumsnære tjenester i NRK. Kandidaten vil gå inn i et tverrfaglig team som jobber dedikert med produktområdet Publikumsinteraksjon. Publikumsinteraksjon gir publikum en mulighet til å delta i NRKs innhold gjennom stabile systemer og gode grensesnitt for avstemming og annen interaksjon. Konsulenten vil jobbe tett med teamleder, utviklere og UX/UI. 

Bakgrunn og/eller erfaring med drift/devops og noe frontend-utvikling er en stor fordel.

Ansvar og oppgaver 
NRK trenger en erfaren utvikler som kan hjelpe oss med å videreutvikle og vedlikeholde webapplikasjonene i Maskorama og MGP. Kodebasen til Maskorama er skrevet i Java med Spring Boot og MySQL, og kjører i kubernetes på Azure. Kodebasen til MGP er skrevet i NodeJS med Express, PostgreSQL og BigQuery, og kjører som Cloud Run containere i Google Cloud. Koding, gjerne i tett samarbeid med andre i teamet. Produksjonssetting og drift av tjenestene. Du vil ha ansvar for både kode og kjøretidsmiljø, overvåkning og alarmering for løsningene du bygger. 

Vi trenger en kollega som kan se det "store bildet", og som selvstendig kan finne oppgaver som tar oss i riktig retning. Bidra i konseptutvikling og videreutvikling av produktene våre i tett samarbeid med interaksjonsdesignere, produktutviklingssjefer og utviklere. Bidra til at teamet har fokus på fremdrift. Holde deg oppdatert innen fagfeltet og bidra i fagdiskusjoner på tvers av NRK

Hvem er du

 • En som vil være med og lage robuste løsninger som er enkle og behagelige å bruke, for et stort publikum med ulike forutsetninger.  
 • Glad i å skrive kode, men også evne å tenke nytt for å finne smarte løsninger. 
 • Er faglig engasjert og liker både å lære og dele.
 • For å lykkes og trives hos oss er det viktig at du kan kommunisere og samarbeide godt med de du jobber med. 
 • Arbeidsspråket vårt er norsk, noe vi forventer at du også skal beherske. 

Må Krav 

 • Kvalifikasjoner og egenskaper
 • Kandidaten må ha minst 4 års erfaring med Java. 
 • Kandidaten må ha minst 2 års erfaring med Spring Boot 
 • Kandidaten må ha minst 4 års erfaring med SQL databaser 
 • Kandidaten må ha minst 2 års erfaring med MYSQL eller ProgreSQL 
 • Kandidaten må ha minst 1 års erfaring med NodeJs
 • Kandidaten må ha minst 2 års erfaring med Google Cloud Platform, Azure eller AWS

Bør krav

 • Kandidaten bør ha kjennskap til et frontend-rammeverk som React, Vue, Svelte eller Angular 
 • Kandidaten bør ha god erfaring med container-arkitektur 
 • Kandidaten bør ha svært god erfaring med Kubernetes 
 • Kandidaten bør ha svært god erfaring med ytelsestesting av APIer 
 • Kandidaten bør ha svært god erfaring med å gjøre applikasjoner observerbare med Prometheus, Grafana, Jaeger eller likende. 
 • Kandidaten må kunne arbeide både selvstendig og i team med å løse utfordringer
 • Kandidaten bør evne å kommunisere med folk fra ulike fagdisipliner

Videopresentasjon
En DPS skal gjennomføres som en fullt ut elektronisk prosess. All kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandører skal skje skriftlig ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Det er ikke anledning til muntlig kommunikasjon og det er heller ikke anledning til å forhandle. NRK vil derfor anbefale at tilbyder legger ved en forhåndsinnspilt videopresentasjon av kandidaten. Lengde maksimum 5 minutter. Teknisk spesifikasjon for videopresentasjon (anbefalt): MP4 (H.264) eksportert i 720p. Bitrate mellom 4 og 5. 100-200MB. Filnavn må inneholde firmanavn (navn på tilbyder) og navn på kandidat.

Personvern: Videopresentasjonen vil bli slettet fra NRKs datasystem innen 3 måneder.

Required skills:
Java Spring Boot SQL NodeJS Cloud

Desired skills:
React Kubernetes API

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

18.09.2023

Enddate

18.03.2024

Option to prolong

Apply before

26.08.2023

Deadline for compliance

25.09.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00