Senior Backend utvikler - Team Mobilitet

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 23-09-4754
Published: 12.09.2023

Ruter ønsker en erfaren utvikler til team Mobilitet i Ruter. Personen skal videreutvikle eksisterende portefølje, samt bygge og designe nye løsninger for tjenestelaget under Ruter-appen.
Vi ønsker oss en seniorutvikler med backend-kompetanse og interesse for arkitektur. Utvikleren skal gi retning for hvordan vi skal implementere og selv være ledende i å lage den nye løsningen, sammen med flere utviklere over flere plattformer.

Hovedandelen av utviklingen vil skje på backend med Kotlin og Kafka som viktigste kunnskapsområder. God kjennskap til AWS, Kubernetes og web-services er også viktig.
Teamet har kontinuerlig utrulling av funksjonalitet til produksjon med Gitlab som hovedverktøy, så kjennskap til CI/CD-pipelines og testautomatisering er en stor fordel. Teamet er et tverrfaglig produktteam.

Løsningen leverer mobilitet og mikromobilitetstjenester til den nye Ruter-appen. Noe som er viktig i Ruters satsning mot bærekraftig bevegelsesfrihet. Formålet er å kunne tilby helintegrerte mobilitetsaktører for en sømfri opplevelse av reiser fra A til Å. Teamets ansvar inkluderer både programvare på Ruters digitale plattform, kohesjon med andre plattformteam, app-løsning både for iOS og Android, samarbeid med eksterne leverandører med mer.

Teamet ble etablert i 2020, har gjennomgått en fusjon og består nå av 9 utviklere (3 backend, 2 integrasjon, 2 iOS, 2 Android), en tjenestedesigner, en produktleder og en kvalitetsansvarlig. Vi jobber etter smidige metoder med 2 ukers-sprinter og kontinuerlig prodsetting, med tilsvarende oppfølging av programvare i produksjon.

Utvikler skal jobbe tett med andre backend-utviklere, gjerne i form av par/mobb-programmering. Vedkommende må forvente å bli involvert i å engasjere og inkludere de andre utviklerne i teamet og å kunne veilede disse utviklerne. Utvikler vil bli sentral i valg av fremtidige tekniske løsninger, og i å lage disse - både design, utvikling og test.

Vi ønsker oss en backend-utvikler som har erfaring med/interesse for å jobbe med arkitektur. Siden teamet er et tverrfaglig produktteam vil valgene som tas påvirke flere lag. Ressursen må ha gode samarbeidsevner da arbeidet må koordineres, slik at valgene som tas er til det beste for både integrasjonslaget (TypeScript) og mobilapp iOS (Swift) og Android (Kotlin).

Utenom produktteamet må utvikler sammen med resten av teamet koordinere arbeidet med flere andre backend-team på Kafka. Det er forventet at 10% av ressursens tid skal brukes til fellesarbeid som gagner Ruter som helhet. Arbeidet kan omfatte felles pipeline, felles dokumentasjonsverktøy og andre initiativ på tvers av organisasjonen.

Teamet jobber også med eksterne leverandører av mobilitetstjenester, et marked som fortsatt er under stor utvikling. Ruter har innflytelse på hvordan integrasjonene med disse leverandørene er utformet. Ressursen må kunne ta alle disse faktorene i betraktning når løsning utformes. Ruter vektlegger også kompetansedeling både internt i teamet, og på tvers av andre produktteam i Ruter.

Krav til komeptanse

  • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2
  • Kodet daglig Kotlin eller Java OG Kafka de siste tre årene 
  • Har minimum 5 års relevant erfaring som løsningsarkitekt på enterprisnivå 
  • Har minimum 4 års erfaring med bruk av Kubernetes og Helm
  • Vet hva det vil si å jobbe i en produktorganisasjon. Beskriv kort hva du i tech kan bidra med inn i en produkttrio bestående av tech, produkt og design, særlig i discoveryfasen
  • Beskriv kort hvordan du har bygd en CI/CD-pipeline og hvordan du vedlikeholder og videreutvikler dem
  • Beskriv kort hvordan du har automatisert tester og hvordan du har vedlikeholdt dem

Ønsket kompetanse

  • Erfaring fra kollektiv/mobilitetsbransjen 
  • Har jobbet fullstack 
  • Har implementert personvernløsninger

Required skills:
Kotlin Java Kafka Løsningsarkitektur Kubernetes Helm CI/CD

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

30.09.2023

Enddate

30.09.2024

Apply before

21.09.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00