Konsulentbistand økonomifunksjonalitet til NPE

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-01-4761
Published: 19.01.2022

NPE har en spesialutviklet saksbehandlingsløsning for behandling av søknader om erstatning. Løsningen benyttes også til øvrig saksbehandling i etaten. Over tid er det bygget inn funksjonalitet blant annet knyttet til fakturering av/honorarer til sakkyndige og advokater og beregning av erstatninger i løsningen. Vi er nå i gang med et større arbeid med å anskaffe en ny saksbehandlingsløsning. I den forbindelse skal vi trekke økonomifunksjonalitet ut av saksbehandlingsløsningen, og i stedet ta i bruk standardsystemer fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) der det er mulig. NPE har behov for bistand fra en konsulent som har god kjennskap til økonomiregelverket i staten og DFØs systemer for å gjennomføre arbeidet. Det er behov for en kombinert prosess- og fagkompetanse.

Absolutte krav

  • Tilbudte konsulent må ha gode kunnskaper om økonomiregelverket i staten.
  • Tilbudte konsulent må ha gode kunnskaper om DFØs systemer.
  • Tilbudte konsulent må ha minimum 2 års erfaring fra relevant/tilsvarende prosjektarbeid i offentlig sektor.
  • Tilbudte konsulenten må inneha gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner og evne å bidra til fremdrift i leveransen.

Evalueringskrav

  • Tilbudt konsulent bør ha relevant erfaring fra relevant/tilsvarende prosjektarbeid.
  • Tilbudt konsulent bør ha relevant kompetanse fra tilsvarende arbeid innen økonomi.
  • Tilbudt konsulent bør ha erfaring fra arbeid i samarbeid med DFØ.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Economy

Location

Oslo

Workload

30%

Startdate

01.03.2022

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00