Team: Automatiseringsanalytikere

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-03-2518
Published: 19.03.2021

Nivået for automatisering er lavt og det er et betydelig volum av manuelle oppgaver for dokumentfangst, journalføring og kvalitetssikring. Potensialet for digitalisering og automatisering vurderes som stort. Systemene som fellestjenesten benytter er ikke konsolidert og baserer seg på bruk av ulike Noark løsninger. De fleste kundene benytter forskjellige versjoner av P360 som leveres av TietoEVRY. En kunde benytter Elements og en annen benytter Ephorte, begge leveres av SIKRI. Det pågår et forprosjekt for konsolidering av systemporteføljen på området. 

Konsulentene skal gjennomføre en automatiseringsanalyse.

Bistanden som skal utføres: 

 • Kartlegge prosesser og tidsbruk på arbeidsoperasjoner (aktivitetskartlegging). (NHN har tall for tidsbruk for hovedprosesser, men det antas at det må utføres en mer detaljert aktivitetskartlegging)
 • Anbefale teknologi som kan benyttes til å automatisere de spesifikke arbeidsprosessene
 • Utarbeide en kvantifisert gevinstanalyse/business case for bruk av ny teknologi på de ulike prosessområdene
 • Beskrive eventuelt andre funn og observasjoner
 • Anbefale en overordnet strategi for implementering
 • Oversikten er ikke utfyllende. Leverandøren har mulighet for å komme med forslag til hvordan oppdraget best kan løses inne de rammer som er satt. 

KRAV TIL KOMPETANSE:

 • Erfaring fra liknende oppdrag og kompetanse på:
 • Automatisering
 • Business case 
 • Prosesskartlegging og effektivitetsanalyser
 • Dokumentasjonsforvaltning
 • Noark- løsninger
 • relevante teknologier som skjemafangstløsninger, RPA, maskinlæring, regelmotorer og nasjonale plattformer eInnsyn, eFormidling o.l.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Required skills:
RPA Noark

Competence area

Infrastructure, Other

Location

Oslo

Workload

800 hours total

Startdate

19.04.2021

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00