Request ID: 20-06-2049
Published: 26.06.2020

 

Vaksineforsyningen i Folkehelseinstituttet har et stort kunderegister, og mange henvendelser som omhandler temaer som innlogging, forventet leveringstid, sporing av pakker osv. Denne type henvendelser blir i dag tatt pr telefon eller epost og det er til tider høyt trykk. 

Noen av henvendelsene blir registrert i vårt interne forbedringssystem (klager og avvik) for videre saksbehandling der, men veldig mange av henvendelsene er i all hovedsak support-relatert, og blir ikke satt i system på samme måte. Dette gjør at vi bl.a. mister oversikt over hva som er svart ut, og hvem som har svart ut, og om det er ubesvarte henvendelser. Vi har i tillegg et dårlig grunnlag for å utarbeide statistikk som kan hjelpe oss med å forbedre oss (eksempelvis mer målrettet informasjon til brukerne om enkelte temaer og input til generell videreutvikling av våre distribusjonsrutiner, vår nettbutikk osv.).

Vår målsetning er å tilrettelegge for at kunder som ønsker å ta kontakt, primært gjør det via kundehåndteringssystemet i en egen sluttbrukerportal og at saken knyttes opp til en pre-definert sakskategori allerede ved innmelding slik at saken kan rutes til relevante saksbehandlere.

Vaksineforsyningen har derfor behov for å innføre et mer hensiktsmessig kundehåndteringssystem, og vi ønsker å ta i bruk Jira Service Desk til dette formålet (skybasert).

Vaksineforsyningen har i denne forbindelse behov for en konsulent som skal:

  • Lede en workshop med formål om å gjennomgå et eksisterende løsningsforslag/prinsippskisse, og avklare eventuelle spørsmål/behov som konsulenten trenger svar på for å kunne ferdigstille et løsningsforslag som er tilpasset Jira Service Desk.
  • Utarbeide en ROS-analyse for å ta i bruk løsningen (med fokus på IT-sikkerhet og behandling av personsensitiv data).
  • Konfigurere Jira Service Desk i henhold til godkjent løsningsforslag.  
  • Foreslå og sette opp gode rapporter i løsningen som Vaksineforsyningen kan benytte seg av for å analysere sakene som meldes inn (input til videreutvikling av vår nettbutikk og bedre forstå informasjonsbehovet kunden har slik at vi kan møte dette behovet).
  • Sørge for tilstrekkelig kunnskapsoverføring slik at Vaksineforsyningen har høy kunnskap om løsningen, og er i stand til å selv administrere løsningen på et viderekommet nivå (eksempelvis kunne sette opp egne rapporter, opprette nye sakskategorier osv.). 

KRAV TIL KOMPETANSE

Det forutsettes at leverandør har kompetanse, og erfaring, med å konfigurere denne type løsninger i Jira Help Desk. Vi ønsker i størst mulig grad å benytte oss av standardfunksjoner slik at det ikke kreves mye vedlikehold og tilpasninger ved evt. oppgraderinger, og vi forventer derfor at leverandør foreslår løsninger som er i henhold til dette prinsippet. Vi ønsker også å ha en robust infrastruktur (kategorier, saksflyt og varsler) som kan leve over tid slik at vi får tidsserier med sammenlignbar data, og vi forventer derfor at leverandør har kompetanse på design og er analytisk anlagt.

Required skills:
Jira Service Desk ROS-analyse

Competence area

Infrastructure, Project management, Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2020

Enddate

01.11.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00